Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης για Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες: Ένας Σύντομος Οδηγός - ydrogios.gr

Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης για Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες: Ένας Σύντομος Οδηγός

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios

 

Η έγερση αξιώσεων από τρίτους μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επιζήμια για έναν επαγγελματία ή μία επιχείρηση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μάλιστα αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ευθύνης και αύξηση σχετικών διεκδικήσεων. Οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης παρέχουν μία σημαντική ασπίδα προστασίας του εισοδήματος, της φήμης και εν τέλει της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Τι είναι η Αστική Ευθύνη;
Ως αστική ευθύνη ορίζεται γενικά η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτο να την αποκαταστήσει, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας στο άρθρο 914. Η υποχρέωση αυτή αφορά επαγγελματίες, επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες.

Τι καλύπτει η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης;
Με την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις φροντίζουν να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε τρίτους, αποκαθιστώντας μία ζημιά που προκάλεσαν από παράλειψη ή αμέλεια. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης προσφέρει κάλυψη για:

 • Τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) σε περίπτωση που υπάρξει αξίωση αποζημίωσης.
 • Τα ποσά αποζημίωσης για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους.
 • Τα ποσά αποζημίωσης για σωματικές βλάβες, ακόμη και θάνατο, που προκλήθηκαν σε τρίτους.
 • Τα ποσά αποζημίωσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη.

 • Παρέχει κάλυψη σε περίπτωση αξιώσεων τρίτων – πελατών, επισκεπτών κτλ. – για βλάβες ή ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτούς από τη λειτουργία μίας επιχείρησης ή ενός επαγγελματικού χώρου, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτόν.
 • Απευθύνεται σε μία ευρεία γκάμα επιχειρήσεων ή επαγγελματιών που διατηρούν το δικό τους χώρο, π.χ. : Βιοτεχνίες και βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα, σχολεία, σχολές και φροντιστήρια, ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, κ.α.

 • Παρέχουν κάλυψη της αστικής ευθύνης του επαγγελματία για επιζήμιες προς τρίτους πράξεις ή παραλείψεις που θα προκύψουν από την άσκηση των καθηκόντων του.
 • Απευθύνονται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες όπως, π.χ. ιατρούς, φαρμακοποιούς, τουριστικούς πράκτορες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς κ.α.
 • Σε ορισμένα επαγγέλματα, η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης επιβάλλεται από το Νόμο.

Επαγγελματικές Κατηγορίες με υποχρέωση ασφάλισης από το Νόμο

 • Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές
 • Ιδιοκτήτες Σκαφών Αναψυχής 
 • Δικηγόροι  
 • Διαχειριστές Αφερεγγυότητας
 • Υδραυλικοί 
 • Διοργανωτές ή πωλητές οργανωμένων ταξιδίων 
 • Τεχνίτες Καυστήρων 
 • Ηλεκτρολόγοι 
 • Ψυκτικοί 

 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη: Καλύπτει την αστική ευθύνη που έχει ο εργοδότης για εργατικά ατυχήματα, σε υπαλλήλους ή εργάτες, που απασχολούνται στην επιχείρησή του.
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος: Καλύπτει τον κατασκευαστή, εισαγωγέα ή έμπορο για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Στελεχών: Καλύπτονται ζημιές που θα συμβούν σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Δ.Σ., των Διευθυντών και των Στελεχών μιας εταιρείας κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων.
 • Ασφαλίσεις εξειδικευμένων ευθυνών, όπως η περιβαλλοντικές ευθύνες.

 • Τραυματισμός πελάτη σε κατάστημα από πτώση φωτιστικού το οποίο δεν ήταν καλά βιδωμένο (Γενική Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία χώρου)
 • Τραυματισμός πελάτη ξενοδοχείου από πτώση σε βρεγμένο δάπεδο, το οποίο δεν είχε σχετική σήμανση (Γενική Αστική Ευθύνη Χώρου από τη λειτουργία ξενοδοχείων)
 • Πρόκληση αλλεργίας ή άλλη παρενέργεια από λάθος εκτέλεση συνταγής φαρμακευτικού σκευάσματος από φαρμακοποιό (Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού)
 • Πρόκληση φωτιάς από λάθος κατά τη διάρκεια ηλεκτρολογιών εργασιών (Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ηλεκτρολόγου)
 • Διαρροή νερού σε κατοικία από λάθος κατά τη διάρκεια υδραυλικών εργασιών (Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Υδραυλικού)

 

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά προγραμμάτων ασφάλισης αστικής ευθύνης που προσφέρονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ως μέρος ευρύτερων πολυασφαλιστηρίων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Δείτε τα προγράμματα εδώ

Μοιράσου το

Αντιγραφή συνδέσμου

Copy