Αναλυτικές οδηγίες για σωστή χρήση της μάσκας

Πού & πώς πρέπει να την φοράμε!

Η σταδιακή επιστροφή στην καθημερινότητα προϋποθέτει τη χρήση μάσκας ως ένα από τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία μας και την μείωση της διασποράς της λοίμωξης του κορωνοϊού.
Δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή και χρήση της.