Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

H Υδρόγειος Ασφαλιστική προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης σκαφών αναψυχής για την υποχρεωτική από τον νόμο Αστική τους Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες καθώς και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Τα προγράμματά μας απευθύνονται σε ιδιοκτήτες κάθε τύπου σκαφών και άλλων πλωτών μέσων, μηχανοκίνητων ή όχι, ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης, όπως: φουσκωτών, ταχύπλοων, ιδιωτικών ιστιοπλοϊκών, jet ski, σκαφών που χρησιμοποιούνται για έλξη σκιέρ, αλεξίπτωτου, κτλ.

Πέραν της υποχρεωτικής από το Νόμο κάλυψης Αστικής Ευθύνης, προσφέρονται οι εξής Επεκτάσεις / Προαιρετικές Καλύψεις:

  • Για την κατηγορία Ιδιωτικών Ταχύπλοων – Μηχανοκίνητων Σκαφών Αναψυχής,  η επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης :
    • από Έλξη Σκι – Αλεξίπτωτου – Μπανάνας, κ.α.
    • στα Τουρκικά Παράλια
  • Για την κατηγορία Επαγγελματικών Ταχύπλοων – Μηχανοκίνητων Σκαφών Αναψυχής (πλην Περιηγητικών) η επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από Έλξη Σκι – Αλεξίπτωτου – Μπανάνας, κ.α.

Επίσης παρέχονται προαιρετικά :

  • Κάλυψη Νομικής Προστασίας για όλες τις κατηγορίες Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής .
  • Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών για Ιδιωτικά Ταχύπλοα – Μηχανοκίνητα Σκάφη Αναψυχής και Ιστιοπλοϊκά.

 

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Αναλυτικά οι καλύψεις:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σωματικές βλάβες/θάνατος επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα ανά πρόσωπο€ 150.000
Σωματικές βλάβες/θάνατος επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα ανά συμβάν€ 700.000
Σωματικές βλάβες/θάνατος επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης€ 2.100.000
Υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα ανά συμβάν€ 150.000
Υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης€ 450.000
Πρόκληση Θαλάσσια Ρύπανσης ανά συμβάν€ 150.000
Πρόκληση Θαλάσσια Ρύπανσης συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης€ 90.000
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ / ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ 
Σωματικές βλάβες/θάνατος επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα ανά πρόσωπο€ 150.000
Σωματικές βλάβες/θάνατος επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα ανά συμβάν€ 1.500.000
Σωματικές βλάβες/θάνατος επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης€ 4.500.000
Υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα ανά συμβάν€ 150.000
Υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης€ 450.000
Πρόκληση Θαλάσσια Ρύπανσης ανά συμβάν€ 150.000
Πρόκληση Θαλάσσια Ρύπανσης συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης€ 450.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σωματικές βλάβες/θάνατος επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα ανά πρόσωπο και ανά συμβάν€ 150.000
Υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από ατύχημα κατά γεγονός και με ανώτατο όριο στην ασφαλιστική περίοδο€ 90.000
Πρόκληση Θαλάσσια Ρύπανσης κατά γεγονός και με ανώτατο όριο στην ασφαλιστική περίοδο€ 90.000

Δείτε ακόμη: