Επείγον περιστατικό στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο;

Με τη δωρεάν υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας της Υδρογείου Ασφαλιστικής μπορείς να είσαι ήσυχος. Κάλεσε το 24ωρο τηλεφωνικό μας κέντρο και θα σου στείλουμε άμεσα τον επαγγελματία τεχνικό – υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, υαλοτεχνίτη, κλειδαρά, τεχνικό φυσικού αερίου – που χρειάζεσαι για να αποκαταστήσει ή να περιορίσει άμεσα τη ζημιά. Επιπλέον απολαμβάνεις μια σειρά από άλλες χρήσιμες υπηρεσίες βοήθειας που θα κάνουν τη ζωή σου ευκολότερη μετά από μία απροσδόκητη ζημιά.

Η υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας της Υδρογείου Ασφαλιστικής παρέχεται εντελώς δωρεάν, σε όλη την Ελλάδα, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, με όλα τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας και επιχείρησης (γραφείου ή καταστήματος έως 150 τ.μ. και με έως 10 εργαζομένους).

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 3497068

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Περιστατικά που χρήζουν άμεσης επέμβασης και αφορούν:

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios
Ζημιές στις σταθερές υδραυλικές εγκαταστάσεις

της ασφαλισμένης κατοικίας / επαγγελματικού χώρου.

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios
Βλάβες / ζημιές στη σταθερή ηλεκτρολογική εγκατάσταση

της ασφαλισμένης κατοικίας / επαγγελματικού χώρου που οδηγεί σε διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios
Απώλεια ή κλοπή κλειδιών

ή αδυναμία λειτουργίας ή αχρήστευση της κλειδαριάς της κυρίας εισόδου της ασφαλισμένης κατοικίας / επαγγελματικού χώρου. Απεγκλωβισμός προσώπου.

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios
Θραύση κρυστάλλων – υαλοπινάκων

σε εξωτερικές πόρτες ή παράθυρα, συνεπεία οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος.

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios
Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

Διαρροή ύδατος συστήματος θέρμανσης, βλάβη λέβητα και βλάβη καυστήρα έως 500kW που έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη έλλειψη θέρμανσης / ζεστού νερού στην κατοικία ή τον επαγγελματικό χώρο.

Καλύπτεται το κόστος μετακίνησης του τεχνικού, της εργασίας του και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν μέχρι το ποσό των 100 Ευρώ, με ανώτατο όριο τις τρεις (3) περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο για την κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση απεγκλωβισµού προσώπου από την ασφαλισµένη κατοικία ή τον επαγγελµατικό χώρο λόγω απώλειας/κλοπής κλειδιών ή προβλήµατος στην κλειδαριά, το ανώτατο όριο αποκατάστασης των ζηµιών ανέρχεται στα 550 Ευρώ ανά περίπτωση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios
Εργασίες αντικατάστασης boiler

για δυσλειτουργίες, οι οποίες δεν δύναται να αποκατασταθούν και έχουν ως συνέπεια τη μη λειτουργία του boiler ή για οποιαδήποτε θραύση/ρωγμή στο σώμα της συσκευής που έχει ως συνέπεια διαρροή υδάτων.

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios
Εργασίες αντικατάστασης οικιακού, μικρού ή μεγάλου, θερμοσίφωνα

(όχι ηλιακού) για δυσλειτουργίες, οι οποίες δεν δύναται να αποκατασταθούν και έχουν ως συνέπεια τη μη λειτουργία του θερμοσίφωνα, ή για οποιαδήποτε θραύση/ρωγμή στο σώμα της συσκευής που έχει ως συνέπεια διαρροή υδάτων.

Οι καλύψεις εργασιών αντικατάστασης boiler και οικιακού θερμοσίφωνα παρέχονται από μία (1) φορά ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο με όριο κάλυψης το ποσό των 100 Ευρώ. Στην περίπτωση του θερμοσίφωνα ενεργοποιούνται δύο ειδικότητες (ηλεκτρολόγος με όριο κάλυψης 100 Ευρώ και υδραυλικός με όριο κάλυψης 100 Ευρώ).

Η χρήση της επείγουσας τεχνικής βοήθειας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να γίνει αθροιστικά έως πέντε (5) φορές το χρόνο.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύψεις επείγουσας ανάγκης

Με την υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας της Υδρογείου Ασφαλιστικής έχεις στη διάθεσή σου μία σειρά από άλλες χρήσιμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες βοήθειας για επείγοντα περιστατικά:

Φύλαξη του ασφαλισμένου χώρου από εξειδικευμένο προσωπικό έως 72 ώρες, εφόσον ο χώρος έχει καταστεί επισφαλής προς κατοίκηση / χρήση μετά από θραύση σωληνώσεων, πυρκαγιά, κλοπή με διάρρηξη.

Αντικατάσταση συσκευής τηλεόρασης ή DVD για διάστημα έως 15 ημέρες, σε περίπτωση βλάβης ή κλοπής αυτών μετά από θραύση σωληνώσεων, πυρκαγιά, κλοπή με διάρρηξη στην ασφαλισμένη κατοικία.

Υπηρεσίες αποκομιδής ερειπίων από εξειδικευμένο προσωπικό, σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων ή πυρκαγιάς, που καθιστά ακατοίκητο ή ακατάλληλο για χρήση τον ασφαλισμένο χώρο.

Μεταφορά επίπλων σε ακτίνα έως 50 χιλιόμετρα από την ασφαλισμένη κατοικία σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία. Επίσης αποθήκευση – φύλαξη των επίπλων της κατοικίας έως και 7 ημέρες.

Διαμονή σε ξενοδοχείο έως και 2 διανυκτερεύσεις για έως και 5 άτομα σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, που καθιστά ακατοίκητη την ασφαλισμένη κατοικία.

Επείγουσα επιστροφή του ασφαλισμένου στην κατοικία/επαγγελματικό του χώρο σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη, εφόσον αυτός βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ. από τον ασφαλισμένο χώρο και δεν μπορεί να επιστρέψει με τα αρχικώς προβλεπόμενα μέσα μεταφοράς.

Ανάκτηση του οχήματος του ασφαλισμένου – έξοδα μεταφοράς του στον τόπο όπου βρίσκονταν αυτός όταν επήλθε το επείγον περιστατικό- , εφόσον αυτός αναγκάστηκε να αφήσει το όχημα εκεί κάνοντας χρήση της υπηρεσίας Επείγουσας Επιστροφής στην Κατοικία που περιγράφεται παραπάνω.

Παροχή πληροφοριών επείγουσας ανάγκης όπως αριθμούς τηλεφώνων αστυνομίας ή άλλων επίσημων δημόσιων αρχών, νοσοκομείων, φαρμακείων ξενοδοχείων, σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη στον ασφαλισμένο χώρο.

Μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων προς ένα ή παραπάνω άτομα που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να επικοινωνήσει μαζί τους, σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, πυρκαγιάς, κλοπής με διάρρηξη στον ασφαλισμένο χώρο.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Καλύψεις μη επείγουσας ανάγκης

Σύσταση εξειδικευμένων τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων για μη επείγοντα περιστατικά στην ασφαλισμένη κατοικία ή τον επαγγελματικό χώρο, ενδεικτικά: υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, κλειδαράδων, ειδικών συστημάτων ασφαλείας, επισκευαστών κρυστάλλων, πλακάδων, μαρμαράδων, ελαιοχρωματιστών, ξυλουργών, ψυκτικών, υπηρεσιών ασφαλείας, τεχνικών για απολυμάνσεις, σιδηροκατασκευές, τέντες, μονώσεις, αποφράξεις, κ.α.

Η κάλυψη παρέχεται σε όλη την Ελλάδα μέσα από ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων τεχνικών, σε συνεργασία με την EUROP Assistance. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή συμβεβλημένου τεχνικού η κάλυψη παρέχεται απολογιστικά. Για όλες τις παραπάνω καλύψεις και υπηρεσίες ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Δείτε εδώ τους Όρους Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας