Εταιρική Διακυβέρνηση

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios

Αναστάσιος Κασκαρέλης

Πρόεδρος Δ.Σ.
Με μακρόχρονη δραστηριοποίηση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο κ. Αναστάσιος Κασκαρέλης είναι συνυφασμένος με την ιστορία επιτυχίας της Υδρογείου Ασφαλιστικής. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, ο κ. Κασκαρέλης ακολούθησε από νωρίς τη σταδιοδρομία του ασφαλιστή, αναλαμβάνοντας, κατά τη δεκαετία του ΄70, διάφορες διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες του κλάδου. Από το 1982 βρίσκεται στην ηγεσία της Υδρογείου Ασφαλιστικής καθοδηγώντας με σταθερά βήματα την πορεία ανάπτυξης της εταιρείας και την καθιέρωσή της στην κορυφή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Το στίγμα της διοικητικής του φιλοσοφίας συνίσταται στο τρίπτυχο : ποιότητα σχέσεων – υπευθυνότητα – σεβασμός απέναντι στον εργαζόμενο, συνεργάτη και πελάτη.

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios

Παύλος Κασκαρέλης

Διευθύνων Σύμβουλος
Εργάζεται στην Υδρόγειο Ασφαλιστική από το 1996 έχοντας αναλάβει σειρά υπεύθυνων ρόλων σε διάφορους τομείς και διευθύνσεις της εταιρείας ανάμεσά τους οι κλάδοι Ζημιών, Ανάληψης Κινδύνων καθώς και η Οικονομική Διεύθυνση.

Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος καθώς και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων. 

Σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Οι σπουδές του περιλαμβάνουν τίτλους στην πληροφορική και τη λογιστική ενώ είναι μέλος του Institute of Leadership & Management U.K. (I.L.M. U.K.).

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios

Χρήστος Χατζηευθυμίου

Αναπληρωτής Γεν. Διευθυντής & Γεν. Διευθυντής Βορείου Ελλάδος
Εργάζεται στην Υδρόγειο Ασφαλιστική από το 2001 κατέχοντας τη θέση του Γενικού Διευθυντή Βορείου Ελλάδος. Το 2013 αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή διατηρώντας και τη θέση του Γενικού Διευθυντή Βορείου Ελλάδος. Εργάζεται στην ασφαλιστική αγορά από το 1983 και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios

Ιωάννης Σουρλής

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος
Εργάζεται στην Υδρόγειο Ασφαλιστική από το 2003 ως Νομικός Σύμβουλος. Από το 2006 κατέχει και την θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος του Institute of Leadership & Management U.K. (I.L.M. U.K.). Έχει ειδίκευση στο Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και Διεθνούς Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων και από το 1986 έως το 2003 ασκούσε το επάγγελμα του Δικηγόρου.

Αναστάσιος Κασκαρέλης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Ignacio Mariscal, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

Edoardo Greppi, μη εκτελεστικό μέλος

Elisa Luciano, μη εκτελεστικό μέλος

Massimo Pierini, μη εκτελεστικό μέλος

Μαργαρίτα Αντωνάκη-Κυδώνη, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Αθανασία Πουλούδη, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Σωτηρία Καρανικόλα, Πρόεδρος
Αναστάσιος Μπέγιογλου, μέλος
Βασίλειος Μονογυιός, μέλος

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Εταιρικές Ανακοινώσεις

Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 21/05/2024

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 19/2/2024

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 28/7/23

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 20/7/2022

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 31/8/2021

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 23/7/2020

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 23/12/2019

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 18/6/2019

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 29/3/2019

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 28/6/2018

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 28/6/2017

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 04/08/2016

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 27/11/2015

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2015