Διαδικασία Ηλεκτρονικού Διακανονισμού Αποζημιώσεων «Express»

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ασφαλισμένων μας και δικαιούχων αποζημίωσης από τον κλάδο οχημάτων, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης, η Υδρόγειος Ασφαλιστική καθιερώνει, για όσο διάστημα απαιτηθεί, μία αμιγώς ηλεκτρονική διαδικασία διακανονισμού απαιτήσεων και καταβολής της αποζημίωσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου αποζημίωσης.

Αν λοιπόν είστε ασφαλισμένος μας ή δικαιούχος αποζημίωσης από τον κλάδο οχημάτων και η απαίτησή σας είναι μέχρι του ποσού των €800, ακολουθείστε τα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω.

Αν η απαίτησή σας υπερβαίνει το ποσό των €800, τα παραστατικά των δαπανών που μας αποστέλλετε με email, θα πρέπει να μας αποσταλούν και ταχυδρομικώς μαζί με την υπογεγραμμένη εξοφλητική απόδειξη (δείτε το Βήμα 3).

Βήμα 1: Αναγγελία Ζημιάς

Γνωστοποιήστε μας το περαστικό από το οποίο προκύπτει υποχρέωσή μας για αποζημίωση, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Μέσω της υπηρεσίας Φροντίδας Ατυχήματος, αν είστε ασφαλισμένος μας. Μπορείτε να καλέσετε την Φροντίδα Ατυχήματος όλο το 24ωρο στα τηλέφωνα 210 65 04 046 (από κινητό) ή 801 11 25500 (από σταθερό), ή μέσω του My Ydrogios App.

β) Επικοινωνώντας με τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας:

  • E-Mail:  zimies@ydrogios.gr .
  • Fax:   2109511300 – 301 .
  • Τηλεφωνικό Κέντρο Ζημιών Οχημάτων (+030) 2109477222 .

Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον: τους αριθμούς κυκλοφορίας των εμπλεκομένων οχημάτων και τα τηλέφωνα των οδηγών, ημερομηνία – τόπο – ώρα ατυχήματος, περιγραφή συνθηκών ατυχήματος, τυχόν τραυματισθέντα πρόσωπα.

Βήμα 2: Διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης

Πραγματογνώμονας: Η Εταιρεία αναθέτει σε συνεργαζόμενο πραγματογνώμονα την εκτίμηση των υλικών ζημιών του οχήματός σας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε συνεργείο επιλογής σας ή σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα συνεργεία της Εταιρείας, για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Ιατρός: Σε περίπτωση τραυματισμού και όπου κρίνεται απαραίτητο, θα σας επισκεφθεί συνεργαζόμενος ιατρός της Εταιρείας μας.

Βήμα 3: Αποστολή Εγγράφων

Μας αποστέλλετε ηλεκτρονικά όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τις δαπάνες σας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σας ζητήσει ο αρμόδιος διακανονιστής. Η αποστολή των εγγράφων γίνεται είτε στο προσωπικό email του διακανονιστή είτε στο zimies@ydrogios.gr .

Για απαιτήσεις άνω των €800 τα παραστατικά αποστέλλονται και μέσω ταχυδρομείου.

Βήμα 4: Αποστολή Εξοφλητικής Απόδειξης - Καταβολή Αποζημίωσης

Εφόσον το ύψος της αποζημίωσης συμφωνηθεί με τον αρμόδιο διακανονιστή, θα σας αποσταλεί η εξοφλητική απόδειξη, την οποία αφού υπογράψετε (και σφραγίδα της εταιρείας για νομικά πρόσωπα) την αποστέλλετε, είτε στο προσωπικό email  του διακανονιστή είτε στο zimies@ydrogios.gr .

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να μας αποστείλετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας (IBAN) και την Τράπεζα που τηρείται (αντίγραφο της 1ης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου όπου θα πρέπει να αναγράφεται ο λογαριασμός ΙΒΑΝ ή αντίγραφο από την τραπεζική web εφαρμογή).

Με την παραλαβή της εξοφλητικής απόδειξης, η Εταιρεία θα καταθέσει άμεσα το ποσό της αποζημίωσης στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Για απαιτήσεις άνω των €800 η κατάθεση του ποσού της αποζημίωσης θα γίνεται μετά την φυσική παραλαβή της εξοφλητικής απόδειξης και των παραστατικών δαπανών.

Βήμα 5: Αποστολή Πρωτότυπων Εγγράφων

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποζημίωσης και να κλείσει ο φάκελος ζημιάς, θα πρέπει να μας αποστείλετε και ταχυδρομικώς όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που μας στείλατε με email και την εξοφλητική απόδειξη.