Η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει δύο εξειδικευμένα προγράμματα που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες μικρών ή μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων και έχουν σχεδιασθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες που γεννά η λειτουργία μίας τέτοιας επιχείρησης.

Α) Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων / Ενοικιαζόμενων Δωματίων απευθύνεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με πάγια περιουσιακά στοιχεία (κτίρια και βελτιώσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα και άλλα περιεχόμενα) έως €1.000.000. Περιλαμβάνει ένα σύνολο καλύψεων που εξασφαλίζουν την επιχείρηση έναντι των πλέον συνηθισμένων παραγόντων που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία της, μεταξύ άλλων, φωτιά, φυσικά φαινόμενα και διαρροές νερών, κλοπή και διάφορες ζημίες στο κτίριο και τον εξοπλισμό του.

Β) Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις με πάγια περιουσιακά στοιχεία (κτίρια και βελτιώσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα και άλλα περιεχόμενα) άνω του €1.000.000. Προσφέρει ανώτερα όρια κάλυψης και διευρυμένη προστασία που, εκτός από τις παραπάνω καλύψεις, περιλαμβάνει: συμπληρωματικά έξοδα μετά από ζημία (π.χ. για την απομάκρυνση ερειπίων, αμοιβές μηχανικών / αρχιτεκτόνων, κ.α.), αλλοίωση αναλώσιμων εμπορευμάτων, αστικές ευθύνες προς τρίτους από μετάδοση φωτιάς και από νερά, κ.α.

Και τα δύο προγράμματα μπορούν να εμπλουτισθούν με επιπλέον προαιρετικές καλύψεις.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
(ΞΕΝ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΑΣΦ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΩΣ €1ΕΚ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
(ΞΕΝ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΑΣΦ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΩ €1ΕΚ)

Πυρκαγιά – Κεραυνός – Έκρηξη - Καπνός

Καλύπτονται ζημίες από πυρκαγιά και καπνό στο ασφαλιζόμενο κτίριο και τα περιεχόμενά του. Συμπεριλαμβάνεται πυρκαγιά που προήλθε από άμεση πτώση κεραυνού ή μεταδόθηκε από δάσος, θαμνώδη ή αγροτική έκταση.

Καλύπτονται επίσης ζημίες από έκρηξη φυσική ή χημική είτε επακολούθησε πυρκαγιά είτε όχι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Έξοδα πυρόσβεσης

Καλύπτονται ζημίες που προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης / καταστολής της πυρκαγιάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πρόσκρουση οχημάτων

Καλύπτονται ζημίες από πρόσκρουση οχήματος στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις εκτός του χώρου στάθμευσης της επιχείρησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά

Καλύπτονται ζημίες από μερική ή ολική καταστροφή του ασφαλιζόμενου κτιρίου και περιεχομένου από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πλημμύρα

Καλύπτονται ζημίες στο ασφαλισμένο κτίριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού από πλημμύρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Θύελλα – Καταιγίδα

Καλύπτονται ζημίες στο ασφαλισμένο κτίριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού από θύελλα ή καταιγίδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Χιόνι-Παγετός-Χαλάζι-Βάρος Χιονιού

Καλύπτονται ζημίες στο ασφαλισμένο κτίριο και τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού από χιόνι, βάρος χιονιού, παγετό χαλάζι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Διαρροή σωληνώσεων – Υπερχείλιση δεξαμενών – Εργασίες αποκατάστασης

 Καλύπτονται ζημίες από διαρροή νερού ή υπερχείλιση σωληνώσεων, δεξαμενών, εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης.
 Καλύπτονται επίσης έξοδα διερευνητικών εργασιών και αποκατάστασης του τμήματος των σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων που υπέστησαν τη ζημία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Διαρροή εγκαταστάσεων αυτόματων πυροσβεστήρων (sprinklers)

  Καλύπτονται ζημίες από διαρροή νερού ή υπερχείλιση εγκαταστάσεων αυτόματης πυρόσβεσης (sprinklers).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Τρομοκρατικές Ενέργειες

  Καλύπτονται ζημίες από καλυπτόμενο κίνδυνο (π.χ. φωτιά, έκρηξη) που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε τρομοκρατικές ενέργειες είτε αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης, στάσεων, απεργιών, κτλ. είτε όχι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφ. κεφαλαίου για κεφάλαια έως €3.000.000.

Έως 60% του  ασφ. κεφαλαίου για κεφάλαια άνω των €3.000.000.

Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις

  Καλύπτονται ζημίες από καλυπτόμενο κίνδυνο (π.χ. φωτιά, έκρηξη) που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Κακόβουλες ενέργειες - Βανδαλισμός

  Καλύπτονται ζημίες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε κακόβουλες πράξεις τρίτων προς τον ασφαλιζόμενο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Θραύση τζαμιών & καθρεπτών

 Καλύπτονται ζημίες και/ή απώλειες τζαμιών/κρυστάλλων θυρών και παραθύρων καθώς και σταθερά ανηρτημένων καθρεπτών από οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός, πλην σεισμού (εκτός και αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

 Καλύπτονται επίσης δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και τοποθέτησής τους.

 Η κάλυψη παρέχεται σε Α΄κίνδυνο.

.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως €1.500 ανά γεγονός & ετησίως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως €5.000ανά γεγονός & 10.000 ετησίως

Ζημιές εξωτερικών επιγραφών –πινακίδων

Καλύπτονται οι άμεσες υλικές ζημίες σε εξωτερικές, σταθερά ανηρτημένες στο κτίριο επιγραφές / πινακίδες που οφείλονται σε τυχαίο γεγονός ή υπαιτιότητα τρίτων. Εξαιρούνται οι ζημίες από σεισμό, εκτός εάν η κάλυψη του σεισμού συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως €800 ανά γεγονός & ετησίως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως €3.000 ανά γεγονός & ετησίως

Α) Κλοπή από διάρρηξη - ληστεία. Β) Ζημίες από κλοπή

 Καλύπτεται η κλοπή, ολική ή μερική, από διάρρηξη ή ληστεία ασφαλισμένου περιεχομένου της επιχείρησης καθώς επίσης και οι ζημίες που θα προκληθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα λόγω κλοπής ή ληστείας.
 Καλύπτονται επίσης ζημίες που θα προκληθούν στο κτίριο λόγω κλοπής, απόπειρας κλοπής ή κατά τη διάρκεια κλοπής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Α) Κεφάλαιο περιεχομένου

Β) 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Α) Κεφάλαιο περιεχομένου

Β) 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

  Καλύπτονται ζημίες από βραχυκύκλωμα (υπέρταση, υπερφόρτωση, σχηματισμό τόξου, υπερθέρμανση ή κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας που προκαλεί φωτιά) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τμήματα αυτών καθώς και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
 Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως €3.000 ανά γεγονός & 5.000 ετησίως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως €15.000 ανά γεγονός & ετησίως

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κατά Παντός Κινδύνου

 Αφορά κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές, π.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, τηλεοράσεις, οθόνες, κτλ. ηλικίας έως 5 ετών.
 Καλύπτονται κάθε είδους απρόοπτες και αιφνίδιες ζημίες όπως πτώση, θραύση, βλάβες κατά τη λειτουργία, σφάλματα χειρισμού, ζημίες από σεισμό, απεργίες, οχλαγωγίες, κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

Έως €3.000 ανά γεγονός & ετησίως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως €8.000 ανά γεγονός & ετησίως

Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων

 Καλύπτονται υλικές ζημίες από πτώση δέντρων, κλαδιών, ηλεκτρικών και τηλεφωνικών στύλων ως αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων.
 Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως €2.000 ανά γεγονός

Καθίζηση – Ανύψωση – Κατολίσθηση

 Καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται άμεσα από αιφνίδια καθίζηση ή/και ανύψωση ή/και κατολίσθηση του εδάφους στην οποία βρίσκονται οι ασφαλιζόμενες εγκαταστάσεις, συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου ή περιεχομένου ή & των δύο ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Έξοδα κατεδάφισης & απομάκρυνσης ερειπίων

 Καλύπτονται έξοδα για την κατεδάφιση ή / και απομάκρυνση ερειπίων ή συντριμμάτων μετά από ζημία που προκαλείται από καλυπτόμενο κίνδυνο, με σκοπό την αποκατάστασης της ζημίας.
 Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως €10.000 ανά γεγονός & ετησίως

Έξοδα άντλησης υδάτων

 Καλύπτονται οι δαπάνες για την άντληση υδάτων που προκλήθηκαν από καλυπτόμενο κίνδυνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως €3.000 ανά γεγονός & ετησίως

Έξοδα έκδοσης αδειών & αμοιβές αρχιτεκτόνων/μηχανικών

Καλύπτονται έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων / μηχανικών για αποκατάσταση ζημιών από καλυπτόμενο κίνδυνο.
 Παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως €10.000 ανά γεγονός & ετησίως

Αλλοίωση εμπορευμάτων – πρώτων υλών

Καλύπτεται το κόστος της ποιοτικής αλλοίωσης εμπορευμάτων και πρώτων υλών που βρίσκονται εντός ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων της επιχείρησης και οφείλεται σε διακοπή της λειτουργίας τους για διάστημα μεγαλύτερο των 6 συνεχών ωρών.
 Παρέχεται σε Α΄κίνδυνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως €10.000 ανά γεγονός & ετησίως

Αστική Ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς

 Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους για υλικές ζημίες που προκαλούνται σε όμορα ακίνητα και κινητά πράγματά τους και οφείλονται σε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στον ασφαλισμένο χώρο και επεκτάθηκε σε αυτά.
 Περιλαμβάνεται η αστική ευθύνη προς τον ιδιοκτήτη της οικοδομής της επιχείρησης.
 Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου πυρκαγιάς με ανώτατο όριο ευθύνης €150.000 ανά γεγονός & ετησίως

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Οικοδομής προς τρίτους για ζημίες από νερά

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του κτιρίου προς τρίτους για υλικές ζημίες από διαρροή νερού / υπερχείλιση στις σωληνώσεις, εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού , ύδρευσης, sprinklers των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του ιδίου.
 Η κάλυψη παρέχεται σε Α’ κίνδυνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Έως €30.000 ανά γεγονός & ετησίως

Προστασία Υπασφάλισης

Ο όρος αφορά στην κάλυψη ζημιών σε νεοαποκτηθέντα αντικείμενα/εμπορεύματα/εξοπλισμό, η αξία των οποίων δεν είχε υπολογισθεί στο αρχικό ασφαλισμένο κεφάλαιο και εξασφαλίζει ότι, εφόσον η αξία αυτή δεν ξεπερνά το 10% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου, σε περίπτωση ζημίας, η αποζημίωση καταβάλλεται εξολοκλήρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Περιουσία σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο

Καλύπτονται:
Α. τα μεταλλικά ή ξύλινα στέγαστρα ή πέργκολες,
Β. ο εξοπλισμός και το περιεχόμενο εστίασης (καρέκλες, τραπέζια, τέντες)
για ζημιές από:
Πυρκαγιά, Κεραυνό
Πυρκαγιά από δάσος
Καπνό
Πτώση δέντρων και στύλων
Πρόσκρουση οχημάτων
Πτώση αεροσκαφών ή τμημάτων από αυτά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

Α. έως € 20.000
Β. έως € 10.000

Προαιρετικές Καλύψεις

Σεισμός

Καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται άμεσα από σεισμό ή από πυρκαγιά, έκρηξη, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση ή/ και τσουνάμι εφόσον αυτά οφείλονται σε σεισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου ή περιεχομένου ή και των δύο ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Γενική Αστική Ευθύνη

Κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης από την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης. Συμπεριλαμβάνεται η αστική ευθύνη:
– Από τη χρήση πισινών και αθλητικών εγκαταστάσεων.
– Από τη λειτουργία χώρων εστίασης.
– Από τροφική δηλητηρίαση.
– Κλοπής για προσωπικά είδη πελατών.

Επίσης, η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Δείτε ακόμη: