Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μία οικονομική ασφάλιση κατοικίας που όμως τους εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία.

  • Με επιπλέον την κάλυψη σεισμού, προσφέρεται και για την ασφάλιση ενυπόθηκων κατοικιών / κατοικιών που αγοράζονται με στεγαστικό δάνειο.
  • Έξτρα παροχή: επίδομα οικονομικής υποστήριξης της οικογένειας σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής από καλυπτόμενο κίνδυνο.
  • Ειδική έκπτωση FAMILY -20% για νέα ζευγάρια.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Καλύψεις Home Basic

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος:

Πυρκαγιά – Κεραυνός – Ζημιές Πυρόσβεσης

 Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά. Συμπεριλαμβάνεται πυρκαγιά που προήλθε από άμεση πτώση κεραυνού ή μεταδόθηκε από δάσος, θαμνώδη ή αγροτική έκταση. Καλύπτονται επίσης ζημιές που προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης ή καταστολής της πυρκαγιάς.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ευρεία Έκρηξη

Καλύπτονται ζημιές από οποιουδήποτε είδους έκρηξη, είτε αυτή συμβεί μέσα στους χώρους όπου βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα είτε έξω από αυτούς, ασχέτως εάν επακολούθησε ή όχι πυρκαγια
Καλύπτονται επίσης, ζημιές από έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα καθώς και ζημιές από έκρηξη από εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Καπνός

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από καπνό.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε τρομοκρατικές ενέργειες ανεξάρτητα από το αν αυτές έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών ή διαδηλώσεων.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Κακόβουλες Βλάβες

Καλύπτονται ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Στάσεις – Απεργίες – Πολιτικές Ταραχές

Καλύπτονται ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές καθώς και ενέργειες των Αρχών για την καταστολή αυτών.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πρόσκρουση Οχήματος

Καλύπτονται ζημιές από πρόσκρουση οχήματος στο κτίριο καθώς και σε μαντρότοιχους, αυλόπορτες, περιφράξεις, εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στην ασφαλισμένη αξία του κτιρίου.
 Εξαιρούνται οχήματα που ανήκουν ή οδηγούνται από τον ασφαλισμένο ή μέλη της οικογένειάς του ή πρόσωπα που έχουν σχέση εργασίας με αυτόν.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πτώση Αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται άμεσα από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτό.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ζημιές από Διάρρηξη στο κτίριο

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται στο κτίριο λόγω κλοπής, απόπειρας κλοπής ή κατά τη διάρκεια κλοπής.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€1.800

Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης με Καινούριο

Σε περίπτωση ζημιών / απωλειών, τόσο στο κτίριο όσο και στο περιεχόμενο της κατοικίας, ως βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται η αξία αντικατάστασης με καινούριο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση

Καταβάλλεται ποσό οικονομικής ενίσχυσης έως €500, για περίοδο έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εξόδων του οικογενειακού προϋπολογισμού σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
‘Εως €500 μηνιαίως, για 6 μήνες

Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια

Κάλυψη επειγόντων περιστατικών που αφορούν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, απώλεια ή κλοπή κλειδιών, θραύση κρυστάλλων/τζαμιών. Αποστολή επαγγελματία τεχνικού με κλήση στο 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 210 9469733. Παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες βοήθειας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δείτε εδώ τα όρια κάλυψης

Προαιρετικές Καλύψεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να προστεθούν προαιρετικά οι εξής καλύψεις:

Σεισμός

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται άμεσα από σεισμό ή από πυρκαγιά, έκρηξη, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση ή/και τσουνάμι εφόσον αυτά οφείλονται σε σεισμό.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Καθίζηση – Κατολίσθηση

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από αιφνίδια καθίζηση ή κατολίσθηση του εδάφους όπου βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Οικογενειακή Νομική Προστασία

Καλύπτεται ο ασφαλισμένος και τα προστατευόμενα μέλη.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Δείτε ακόμη: