Οι τουριστικές ενοικιάσεις κατοικιών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (π.χ. airbnb), αποτελούν μία ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως και στη χώρα μας. Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που δημιουργεί αυτή η νέα μορφή τουρισμού, παρέχει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επιπλωμένων Τουριστικών Κατοικιών από Ιδιώτες.

Το πρόγραμμα:

Απευθύνεται σε όσους ενοικιάζουν κατοικία/ες ή μέρος αυτής μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως το Airbnb, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (Ν. 4472/2017).

Αφορά όλες τις κατοικίες που ενοικιάζονται από αυτούς για τουριστικούς λόγους, είτε αυτές είναι κύριες (μόνιμες), είτε εξοχικές (δευτερεύουσες).

Συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων και τη χρήση ανελκυστήρων.

Παρέχεται σειρά συμπληρωματικών προαιρετικών καλύψεων για να  προσαρμόσετε πλήρως το πρόγραμμα στις ανάγκες σας.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Αστική Ευθύνη Επιπλωμένων Τουριστικών Κατοικιών από Ιδιώτες

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος:

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. Α’ ΠΡΟΓΡ. Β’ ΠΡΟΓΡ. Γ’
Σωματικές βλάβες/Θάνατος κατ’άτομο € 30.000 € 60.000 € 90.000
Υλικές Ζημιές € 10.000 € 20.000 € 30.000
Ομαδικό Ατύχημα € 60.000 € 90.000 € 120.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας € 100.000 € 200.000 € 300.000

Συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων και τη λειτουργία ανελκυστήρων της κατοικίας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία πισίνας
Αστική Ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή/και επισκευών
Αστική Ευθύνη προς τον ιδιοκτήτη οικοδομής ή/και παντός τρίτου προσώπου
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Νομική Προστασία Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

Δείτε ακόμη: