Το πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη της ευθύνης του φαρμακοποιού για αμέλεια, παράλειψη, λάθος εκτέλεση συνταγής ή άλλο λάθος κατά την παρασκευή και πώληση των φαρμάκων/φαρμακευτικών σκευασμάτων που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες τρίτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την ευθύνη του φαρμακοποιού από ατυχήματα στο χώρο του φαρμακείου, την ευθύνη από πράξεις του βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται στο φαρμακείο καθώς και τη Νομική Προστασία του φαρμακοποιού (κάλυψη δικηγορικών αμοιβών / δικαστικών δαπανών για την επίλυση υποθέσεων που ακολουθούν τη νομική οδό, έως €3.000)

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Οι καλύψεις αναλυτικά:

 ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο€ 25.000€ 30.000€ 45.000
Υλικές Ζημίες€ 10.000€ 15.000€ 20.000
Ομαδικό Ατύχημα€ 50.000€ 60.000€ 90.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας€ 60.000€ 80.000€ 100.000
Νομική Προστασία€ 3.000€ 3.000€ 3.000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη   

Δείτε ακόμη: