Το πρόγραμμα Ασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων απευθύνεται σε διαχειριστές πολυκατοικιών και προσφέρει σειρά καλύψεων για τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, π.χ. την είσοδο, το κλιμακοστάσιο, τους διαδρόμους, το λεβητοστάσιο, τους ανελκυστήρες, τις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, το δώμα, τη στέγη, την καπνοδόχο, το εξωτερικό και το σκελετό του κτιρίου, κτλ.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Καλύψεις Κοινόχρηστων Χώρων

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος:

Πυρκαγιά – Κεραυνός – Ζημιές Πυρόσβεσης

Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά. Συμπεριλαμβάνεται πυρκαγιά που προήλθε από άμεση πτώση κεραυνού ή μεταδόθηκε από δάσος, θαμνώδη ή αγροτική έκταση.
Καλύπτονται επίσης ζημιές που προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης ή καταστολής της πυρκαγιάς.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ευρεία Έκρηξη

Καλύπτονται ζημιές από οποιουδήποτε είδους έκρηξη, είτε αυτή συμβεί μέσα στους χώρους όπου βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα είτε έξω από αυτούς, ασχέτως εάν επακολούθησε ή όχι πυρκαγιά.
Καλύπτονται επίσης, ζημιές από έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα καθώς και ζημιές από έκρηξη από εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Καπνός

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από καπνό.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πρόσκρουση Οχήματος

Καλύπτονται ζημιές από πρόσκρουση οχήματος στο κτίριο.
Εξαιρούνται οχήματα που ανήκουν ή οδηγούνται από τον ασφαλισμένο ή μέλη της οικογένειάς του ή πρόσωπα που έχουν σχέση εργασίας με αυτόν.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πτώση Αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται άμεσα από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτό.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ζημιές από Διάρρηξη στο κτίριο

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται στο κτίριο από διάρρηξη ή κατά την απόπειρα διάρρηξης.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€1.500

Βραχυκύκλωμα

Καλύπτονται ζημιές από βραχυκύκλωμα (υπέρταση, υπερφόρτωση, σχηματισμό τόξου, υπερθέρμανση ή κακή λειτουργία οργάνων μέτρησης, ρύθμισης ή ασφάλειας που προκαλεί φωτιά) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τμήματα αυτών καθώς και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Ισχύει απαλλαγή €150 για κάθε ζημιά.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€1.500

Πλημμύρα – Θύελλα - Καταιγίδα

Καλύπτονται ζημιές από πλημμύρα, θύελλα ή καταιγίδα.
Ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο €700 ανά ζημιά.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Χιόνι –Παγετός-Χαλάζι

Καλύπτονται ζημιές από χιονόπτωση, βάρος χιονιού, παγετό, χαλάζι.
Ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο €700 ανά ζημιά.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ρήξη Σωληνώσεων – Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, Ύδρευσης, Κλιματισμού, Αποχέτευσης

Καλύπτονται ζημιές από διαρροή νερού ή υπερχείλιση σωληνώσεων, δεξαμενών, εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης.
Καλύπτονται επίσης έξοδα διερευνητικών εργασιών και αποκατάστασης του τμήματος των σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων που υπέστησαν τη ζημιά

Ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο €700 ανά ζημιά.

*Η κάλυψη δίδεται σε οικοδομές ηλικίας κάτω των σαράντα (40) ετών εκτός από την κάλυψη της αποχέτευσης που δίδεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών..

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Θραύση Υαλοπινάκων - Τζαμιών –Καθρεπτών

Καλύπτονται ζημιές υαλοπινάκων ή / και τζαμιών/κρυστάλλων θυρών και παραθύρων καθώς και σταθερά ανηρτημένων καθρεπτών από οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός, πλην σεισμού (εκτός εάν αυτό συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο). Καλύπτονται επίσης δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησής τους.
Ισχύει απαλλαγή €150 για κάθε ζημιά.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€600 ανά γεγονός €900 ετησίως

Αστική Ευθύνη προς Τρίτους συνεπεία Πυρκαγιάς

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου προς τρίτους για υλικές ζημιές που προκαλούνται σε αυτούς από πυρκαγιά και έκρηξη, η οποία εκδηλώθηκε στον ασφαλισμένο χώρο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 20% του ασφ. κεφαλαίου με ανώτατο όριο €20.000

Έξοδα Κατεδάφισης και Αποκομιδής Ερειπίων

Καλύπτονται έξοδα για την κατεδάφιση ή / και απομάκρυνση ερειπίων ή συντριμμάτων μετά από ζημιά που προκαλείται από καλυπτόμενο κίνδυνο, με σκοπό της αποκατάστασης της ζημιάς.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 5% του ασφ. κεφαλαίου κτιρίου & περιεχομένου με ανώτατο όριο €3.000

Προαιρετικές Καλύψεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να προστεθούν προαιρετικά οι εξής καλύψεις:

Σεισμός

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται άμεσα από σεισμό ή από πυρκαγιά, έκρηξη, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση ή/και τσουνάμι εφόσον αυτά οφείλονται σε σεισμό.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Νομική Προστασία Διαχειριστή

Νομική προστασία του διαχειριστή της πολυκατοικίας για θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, για πράξεις, παραλήψεις ή παραβάσεις.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€30.000

Δείτε ακόμη: