Ένα πρωτοποριακό ασφαλιστικό πρόγραμμα για την ασφάλιση της μόνιμης κατοικίας.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ασφάλιση υψηλών προδιαγραφών για το σπίτι τους, σε ιδιαίτερα προνομιακό κόστος.

  • Πλήθος διευρυμένων καλύψεων για κάθε είδους ζημιές σε κτίριο και περιεχόμενο.
  • Πλήρες πακέτο αστικών ευθυνών.
  • Σειρά καλύψεων προστιθέμενης αξίας που διασφαλίζουν την ευρύτερη οικογενειακή ισορροπία και γαλήνη.
  • Ειδικές παροχές: Επίδομα οικογενειακής υποστήριξης και προκαταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ολικής καταστροφής.
  • Προσφέρεται και χωρίς απαλλαγές, διασφαλίζοντας ότι με μία μικρή προσαύξηση στο ασφάλιστρό σας, αποζημιώνεστε εξολοκλήρου, από το πρώτο ευρώ, για ό,τι συμβεί!
  • Ειδική έκπτωση FAMILY -20%  για νέα ζευγάρια.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

BEST HOME - Ασφάλιση Μόνιμης Κατοικίας

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος:

Πυρκαγιά

Ζημιές από πυρκαγιά (και από δάσος), κεραυνό, καπνό.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Έκρηξη

Ζημιές από έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Φυσικά Φαινόμενα

Ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, παγετό, χαλάζι, βάρος χιονιού.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Τρομοκρατικές Ενέργειες / Κακόβουλες Βλάβες

Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες βλάβες.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Στάσεις/Απεργίες/Πολιτικές Ταραχές

Ζημιές από στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές καθώς και ενέργειες των Αρχών για την καταστολή αυτών.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Διαρροή Σωληνώσεων

Ζημιές από διαρροή ή υπερχείλιση σωληνώσεων, δεξαμενών, εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης. Συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση του τμήματος των σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων που υπέστησαν τη ζημιά.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Έξοδα Διερευνητικών Εργασιών μετά από Διαρροή Σωληνώσεων

Κάλυψη εξόδων για τις διερευνητικές εργασίες εντοπισμού του σημείου διαρροής.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €600

Εισροή νερών από γειτνιάζοντα διαμερίσματα

Ζημιές στο κτίριο και περιεχόμενο της ασφαλισμένης οικίας από νερά που εισέρχονται από γειτνιάζοντα διαμερίσματα.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
‘Εως 5% του ασφ. κεφαλαίου πυρός

Θραύση Υαλοπινάκων / Τζαμιών / Καθρεπτών

Ζημιές σε τζάμια, κρύσταλλα θυρών / παραθύρων/ καθρεπτών, δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησής τους.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.000 ανά γεγονός και €1.500 ετησίως, σε Α΄Κίνδυνο

Βραχυκύκλωμα

Ζημιές από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τμήματα αυτών, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.500

Ζημιές στο Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης

Ζημιές από φωτιά ή/και έκρηξη στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης ή το θερμοσίφωνα ή συσκευές υγραερίου ή φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €3.000 ανά γεγονός και ετησίως, σε Α’ Κίνδυνο

Ζημιές στον Ηλιακό Θερμοσίφωνα

Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα από καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως, σε Α’ Κίνδυνο

Περιεχόμενο Ψυγείου / Καταψύκτη

Αλλοίωση τροφίμων σε ψυγείο ή καταψύκτη λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος για διάστημα που υπερβαίνει τις 6 ώρες.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €200

Πρόσκρουση Οχημάτων

Ζημιές από πρόσκρουση οχήματος στο κτίριο καθώς και σε μαντρότοιχους, αυλόπορτες, περιφράξεις, εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στην ασφαλισμένη αξία του κτιρίου.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πτώση Δένδρων, Ηλεκτρικών ή/και Τηλεφωνικών Στύλων

Ζημιές από πτώση δέντρων, ηλεκτρικών ή/και τηλεφωνικών στύλων συνεπεία φυσικών αιτιών και καιρικών φαινομένων καθώς και έξοδα απομάκρυνσης δένδρων.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως

Κλοπή με Διάρρηξη ή Ληστεία

Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία περιεχομένου και ζημιές στο περιεχόμενο από την κλοπή ή ληστεία ή απόπειρα κλοπής.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ζημιές από Κλοπή

Ζημιές στο κτίριο από κλοπή ή απόπειρα κλοπής.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €3.000 ανά γεγονός και ετησίως, σε Α’ Κίνδυνο

Επισκευή Πόρτας Garage

Ζημιές στην πόρτα κλειστού χώρου στάθμευσης από πυρκαγιά ή / και κεραυνό εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο ήδη ασφαλισμένο κεφάλαιο κτιρίου.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €400 ανά γεγονός και ετησίως

Κάλυψη Αντικειμένων στο εξωτερικό του κτιρίου

Ζημίες σε αντικείμενα σταθερά προσηρτημένα στο εξωτερικό της ασφαλισμένης οικίας, π.χ. κεραίες, τέντες, κ.α.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.500

Κάλυψη Αντικειμένων υπαίθριων χώρων

Ζημιές σε αντικείμενα εκτός της ασφαλισμένης οικίας (π.χ. έπιπλα κήπου) από πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη και πτώση αεροσκαφών.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Έξοδα Κατεδάφισης και Αποκομιδής Ερειπίων

Κάλυψη εξόδων για την κατεδάφιση/απομάκρυνση ερειπίων ή συντριμμάτων μετά από καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 3% του ασφ. κεφαλαίου κτιρίου / περιεχομένου με ανώτατο όριο €3.000 ανά γεγονός και ετησίως

Έξοδα Έκδοσης Αδειών και Αμοιβές Αρχιτεκτόνων / Μηχανικών

Κάλυψη εξόδων έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων / μηχανικών για αποκατάσταση ζημιών από καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €5.000 ανά γεγονός και ετησίως, σε Α΄ Κίνδυνο

Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης

Κάλυψη εξόδων προσωρινής μεταστέγασης του ασφαλισμένου σε άλλη διεύθυνση εφόσον η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη μετά από ζημιές από καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €2.000 ανά γεγονός και ετησίως

Έξοδα Μετακόμισης

Κάλυψη εξόδων μετακόμισης του ασφαλισμένου σε άλλη κατοικία εφόσον η ασφαλισμένη κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη μετά από ζημιές που υπέστη από καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.000

Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από Πυρκαγιά / Έκρηξη

Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους από πυρκαγιά και έκρηξη που εκδηλώθηκε σε και προήλθε από τον ασφαλισμένο χώρο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
έως 50% του ασφ. κεφαλαίου πυρός

Αστική Ευθύνη προς Ιδιοκτήτη από Πυρκαγιά / Έκρηξη

Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου ή μελών της οικογένειάς του ή προσώπων υπηρεσίας που κατοικούν στην ίδια κατοικία, προς τον ιδιοκτήτη του κτιρίου για υλικές ζημιές από πυρκαγιά.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 50% του ασφ. κεφαλαίου περιεχομένου

Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από Διαρροή Σωληνώσεων

Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του κτιρίου για υλικές ζημιές προς τρίτους από διαρροή νερού από τις σωληνώσεις, εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και ύδρευσης του ασφαλισμένου κτιρίου.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 5% του ασφ. κεφαλαίου πυρός

Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη

Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειάς του για υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες τρίτων.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 20% του ασφ. κεφαλαίου πυρός

Προσωπικό Ατύχημα

Καλύπτεται ο ασφαλισμένος για ατυχήματα που έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο ή τη μόνιμη ανικανότητα.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €5.000

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Οικογένειας

Κάλυψη εξόδων του οικογενειακού προϋπολογισμού σε περίπτωση ολικής καταστροφής της οικίας από καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €500 μηνιαίως για 6 μήνες

Προκαταβολή Αποζημίωσης

Χορήγηση προκαταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση ολικής καταστροφής της οικίας από καλυπτόμενο κίνδυνο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως 20% του συνολικού ασφ. κεφαλαίου

Περιεχόμενο Τραπεζικής Θυρίδας

Κάλυψη ζημιάς ή απώλειας στο περιεχόμενο της θυρίδας του ασφαλισμένου σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα από πυρκαγιά, κλοπή, ληστεία και νερά.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €1.500

Ασφάλιση Κατοικιδίου

Κάλυψη αμοιβής κτηνιάτρου και δαπανών νοσηλείας σε περίπτωση τραυματισμού του κατοικιδίου από καλυπτόμενο κίνδυνο. Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας του σε ξενοδοχείο ζώων, εφόσον η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη, έως και 10 ημέρες μετά το ζημιογόνο γεγονός. Κάλυψη αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του κατοικιδίου, συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
‘Εως €250

Κάλυψη Φοιτητικής Στέγης

Κάλυψη ζημιών στο περιεχόμενο της οικίας παιδιού του ασφαλισμένου, το οποίο σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυτήν της κύριας ασφαλισμένης κατοικίας.Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά – έκρηξη, φυσικά φαινόμενα, διαρροή σωληνώσεων, κλοπή, ζημιές στο κτίριο λόγω κλοπής έως €600, αστική ευθύνη προς τρίτους έως €1.500.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως €10.000 ανά γεγονός και ετησίως

Αποζημίωση σε Αξία Αντικατάστασης Καινούριου

Σε περίπτωση ζημιών / απωλειών, τόσο στο κτίριο όσο και στο περιεχόμενο της κατοικίας από καλυπτόμενο κίνδυνο, ως βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται η αξία αντικατάστασης με καινούριο.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια

Κάλυψη επειγόντων περιστατικών που αφορούν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, απώλεια ή κλοπή κλειδιών, θραύση κρυστάλλων/τζαμιών. Αποστολή επαγγελματία τεχνικού με κλήση στο 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 210 9469733. Παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες βοήθειας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δείτε εδώ τα όρια κάλυψης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Σεισμός
Καθίζηση – Κατολίσθηση
Επέκταση Κάλυψης Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους για Πυρκαγιά
Οικογενειακή Νομική Προστασία
Ασφάλιση ειδικών κατασκευών / εγκαταστάσεων της οικίας, Π.χ. πισίνας, garage, κιόσκια, bbq, κ.α.
Ασφάλιση Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης της οικίας

Δείτε ακόμη: