άμεση πρόσβαση

σε χρήσιμες υπηρεσίες & δυνατότητες

Κατεβάστε το Δωρεάν στο κινητό σας

 • Δείτε τα συμβόλαιά σας ανά κλάδο ασφάλισης.
 • Ενημερωθείτε για τη διάρκειά τους, τις καλύψεις, τα ασφάλιστρα.
 • Κάντε λήψη του συμβολαίου σας, των όρων ασφάλισης και άλλων χρήσιμων εγγράφων.
 • Δείτε τα στοιχεία του ασφαλιστικού σας διαμεσολαβητή και επικοινωνήστε μαζί του.

 • Ενημερωθείτε με μια ματιά για τα προς ανανέωση συμβόλαιά σας.
 • Κάντε λήψη του ειδοποιητηρίου πληρωμής.
 • Πληρώστε τα ασφάλιστρά σας εύκολα και άμεσα μέσω της υπηρεσίας YdrogiosPayOnline.

 • Δείτε συνοπτικά τα εξοφλημένα και προς εξόφληση συμβόλαιά σας και το ιστορικό πληρωμών σας.

 • Παρακολουθείστε την πορεία εξέλιξης των αιτημάτων αποζημίωσής σας.
 • Δείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με κάθε αίτημα (ημερομηνίες, εμπλεκομένους, στοιχεία διακανονιστή, κ.α.).
 • Δείτε εκκρεμότητες – Λάβετε και στείλετε εύκολα δικαιολογητικά έγγραφα.

 • Κάντε άμεση κλήσης της Φροντίδας Ατυχήματος ή της Οδικής Βοήθειας.
 • Βρείτε τα κοντινότερα συνεργαζόμενα συνεργεία για την επισκευή του οχήματός σας χωρίς κόστος μετά από ατύχημα υπαιτιότητας τρίτου.
 • Δείτε χρήσιμες συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος.

 • Επικοινωνήστε μαζί μας, δείτε τα εταιρικά υποκαταστήματα και γραφεία.
 • Βρείτε τον κοντινότερο συνεργάτη της Υδρογείου Ασφαλιστικής για την άμεση εξυπηρέτησή σας.
 • Διαβάστε τα νέα μας, άρθρα σχετικά με την πρόληψη και ασφάλιση και χρήσιμες συμβουλές από το Ydrogios Blog.

Για περισσότερες πληροφορίες για το App επικοινωνήστε μαζί μας

  Ονοματεπώνυμο *

  Email *

  Θέμα

  Μήνυμα