Η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία στον Κλάδο Μεταφορών

Ασφαλίζουμε κάθε είδους αγαθά και εμπορεύματα (πρώτες ύλες και έτοιμα εμπορεύματα) που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα μέσα μεταφοράς στη στεριά, θάλασσα και αέρα εντός Ελλάδος και από / προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Προσφέρουμε προγράμματα που σχεδιάζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και σας διασφαλίζουν ταχύτατους και αποτελεσματικούς διακανονισμούς σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας των εμπορευμάτων σας.

Τα προγράμματά μας απευθύνονται σε εμπορικές εταιρείες, μεταφορείς, αγοραστές ή πωλητές των εμπορευμάτων. Το είδος και εύρος των καλύψεών τους διαμορφώνεται κατά περίπτωση, με βάση τους ειδικούς όρους (ρήτρες) του Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου που χρησιμοποιούνται από όλες τις σύγχρονες ασφαλιστικές αγορές παγκοσμίως.

Επιπλέον, προσφέρουμε κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Μεταφορέα Εσωτερικού ή Εξωτερικού (TIR).

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Δείτε ακόμη: