Η Υδρόγειος Ασφαλιστική με μια ματιά

Είμαστε μία αμιγώς ιδιωτική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, μεταξύ των μεγαλύτερων στον κλάδο των γενικών ασφαλειών και δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα από το 1973. Στα προϊόντα μας συμπεριλαμβάνονται σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις για την προστασία του ιδιώτη, του επαγγελματία ή επιχειρηματία, της περιουσίας, της υγείας και της οικογένειάς του. Τα προϊόντα μας διατίθενται αποκλειστικά μέσω δικτύου ανεξάρτητων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ενώ διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο από υποκαταστήματα και γραφεία στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε στον ασφαλισμένο μας ουσιαστική και ολοκληρωμένη κάλυψη, στο σωστό κόστος, με υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, πάντα με ανθρώπινο πρόσωπο!

Η «Ασφαλής Δύναμη» δίπλα σας

Η άμεση και δίκαιη αποζημίωση, οι ποιοτικές υπηρεσίες, η συνέπεια και διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε αποτελούν στοιχεία που διακρίνουν την Υδρόγειο Ασφαλιστική και που διαχρονικά έχουν χτίσει τη θέση και τη φήμη της στην αγορά. Για να πετύχουμε τους υψηλούς αυτούς στόχους εστιάζουμε πρωτίστως στην υγιή και κερδοφόρο ανάπτυξη της εταιρείας και τη συνεχή θωράκιση των οικονομικών της μεγεθών. Χάρη σε αυτή τη στρατηγική η Υδρόγειος Ασφαλιστική έχει πετύχει να αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον εύρωστες οικονομικά και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες.

Δείτε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας εδώ.
Μάθετε περισσότερα για τις αρχές και τις αξίες μας.

Σεβασμός,
Υπευθυνότητα,
Ακεραιότητα,
Ειλικρίνεια

Μάθετε περισσότερα για μας

Εταιρικό Βίντεο

 40 χρόνια Υδρόγειος Ασφαλιστική

Το Success Story του Προέδρου της Υδρογείου Ασφαλιστικής Αναστάσιου Κασκαρέλη