Ένα πρωτοποριακό ασφαλιστικό πρόγραμμα που έρχεται να απαντήσει, με ολοκληρωμένο τρόπο, στις ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες του ιατρικού επαγγέλματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων – χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις, (π.χ. παθολόγους, παιδιάτρους, μικροβιολόγους, ενδοκρινολόγους, ψυχιάτρους, κτλ.) και καινοτομεί, προσφέροντας, σε ένα πολυασφαλιστήριο και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, πολύπλευρη ασφαλιστική κάλυψη για την επαγγελματική αστική ευθύνη του ιατρού, την αστική ευθύνη από τη λειτουργία του επαγγελματικού του χώρου αλλά και για προσωπικό ατύχημα.

Στο πρόγραμμα μπορεί να προστεθεί προαιρετικά η Ποινική Νομική Προστασία του ιατρού, που προσφέρει κάλυψη δικηγορικών αμοιβών / δικαστικών δαπανών για την επίλυση υποθέσεων που ακολουθούν τη νομική οδό, έως €5.000.

Επιπλέον, όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα, μπορούν να επωφεληθούν από τις ειδικές προσφορές / εκπτώσεις της Υδρογείου Ασφαλιστικής για την ασφάλιση του οχήματος και της μόνιμης κατοικίας τους.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος:

Α) Αστική Ευθύνη Ιατρού

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιατρού για σωματικές βλάβες ή θάνατο τρίτων – ασθενών του από αμέλεια, ιατρικό λάθος ή άλλες πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του, εντός της Ελληνικής επικράτειας. Ο ασφαλιζόμενος μπορεί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, να επιλέξει το επίπεδο της κάλυψης που επιθυμεί. με κεφάλαια κάλυψης που κυμαίνονται από €100.000 – €400.000 (ετησίως και ανά περιστατικό).

Β) Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία επαγγελματικού χώρου – ιατρείου

Καλύπτεται η αστική Ευθύνη για ατυχήματα (σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες) τρίτων στο χώρο του ιατρείου που διατηρεί ο ασφαλισμένος ιατρός και για τα οποία φέρει ευθύνη ο ίδιος.

Σωματικές Βλάβες ανά άτομο €30.000
Υλικές Ζημιές €10.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας €50.000 ετησίως

Γ) Προσωπικό Ατύχημα Ιατρού

Θάνατος από ατύχημα €50.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα €50.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (ποσοστό του κεφαλαίου θανάτου / μόνιμης ολικής ανικανότητας βάση της σοβαρότητας / βαθμού της ανικανότητας, όπως αναφέρεται στον πίνακα όρων ασφάλισης)
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα Ατυχήματος έως €1.000

Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα
(ανάλογα με την επιλογή ύψους κεφαλαίου αστικής ευθύνης ιατρού)
Α. €178 – Για κεφάλαιο €100.000 ανά περιστατικό και ετησίως
Β. €210 – Για κεφάλαιο €200.000 ανά περιστατικό και ετησίως
Γ. €294 – Για κεφάλαιο €300.000 ανά περιστατικό και ετησίως
Δ. €336 – Για κεφάλαιο €400.000 ανά περιστατικό και ετησίως

Ειδικές προσφορές / Εκπτώσεις

(Παρέχονται σε συνδυασμό με τις παραπάνω καλύψεις):

Έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης Οχήματος του ιατρού

Έκπτωση 10% στην ασφάλιση μόνιμης κατοικίας του ιατρού

Δείτε ακόμη: