Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 21/05/2024

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 19/2/2024

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 28/7/23

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 20/7/2022

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 31/8/2021

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 23/7/2020

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 23/12/2019

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 18/6/2019

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 29/3/2019

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 28/6/2018

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 28/6/2017

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – 04/08/2016

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 27/11/2015

Πρόσκληση μετόχων της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2015