Ένα πρωτοποριακό ασφαλιστικό πρόγραμμα που έρχεται να απαντήσει, με ολοκληρωμένο τρόπο, στις ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες του επαγγελματία φαρμακοποιού.

Σε ένα πολυασφαλιστήριο και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο παρέχεται πολύπλευρη ασφαλιστική κάλυψη για την επαγγελματική αστική ευθύνη του φαρμακοποιού, την αστική ευθύνη από τη λειτουργία του επαγγελματικού του χώρου αλλά και για προσωπικό ατύχημα.

Στο πρόγραμμα μπορεί να προστεθεί προαιρετικά η Νομική Προστασία του φαρμακοποιού, που προσφέρει κάλυψη δικηγορικών αμοιβών / δικαστικών δαπανών για την επίλυση υποθέσεων που ακολουθούν τη νομική οδό, έως €3.000.

Επιπλέον, παρέχεται ολοκληρωμένη ασφάλιση της επιχείρησης/φαρμακείου στο πρόγραμμα MEGA BUSINESS της εταιρείας με ιδιαίτερα προνομιακό ασφάλιστρο αλλά και έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης οχήματος του ασφαλισμένου φαρμακοποιού.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος:

Α) Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού

Καλύπτεται η ευθύνη του φαρμακοποιού ή του βοηθητικού του προσωπικού (έως 2 άτομα) για σωματικές βλάβες / θάνατο τρίτων – πελατών του από αμέλεια, παράλειψη, λάθος εκτέλεση συνταγής ή άλλο λάθος κατά την παρασκευή και πώληση των φαρμάκων/φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Ο ασφαλιζόμενος μπορεί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, να επιλέξει το επίπεδο της κάλυψης που επιθυμεί:

  ΠΡΟΓΡ.Α’ ΠΡΟΓΡ.Β’ ΠΡΟΓΡ.Γ’
Σωματικές βλάβες/Θάνατος κατ’άτομο € 30.000 € 40.000 € 50.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας € 70.000 € 90000 € 110.000

Πρόσθετη κάλυψη: Εργοδοτική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού για εργατικά ατυχήματα υπαλληλικού προσωπικού – με επιβάρυνση 10€ ανά υπάλληλο.

Β) Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία χώρου – φαρμακείου

Καλύπτεται η αστική ευθύνη για ατυχήματα (σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες) τρίτων στο χώρο του φαρμακείου που διατηρεί ο ασφαλισμένος φαρμακοποιός.

Σωματικές Βλάβες ανά άτομο €30.000
Υλικές Ζημιές €10.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας €70.000 ετησίως

Γ) Προσωπικό Ατύχημα Φαρμακοποιού

Θάνατος από ατύχημα €50.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα €50.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (ποσοστό του κεφαλαίου θανάτου / μόνιμης ολικής ανικανότητας βάση της σοβαρότητας / βαθμού της ανικανότητας, όπως αναφέρεται στον πίνακα όρων ασφάλισης)
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα Ατυχήματος έως €1.000

Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα
(ανάλογα με την επιλογή ύψους κεφαλαίου αστικής ευθύνης ιατρού)
α΄ ΕΠΙΛΟΓΗ € 100
β΄ ΕΠΙΛΟΓΗ € 110
γ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ € 120

Ειδικές προσφορές – Εκπτώσεις

(παρέχονται προαιρετικά σε συνδυασμό με τις παραπάνω καλύψεις):

Έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης Οχήματος του ασφαλισμένου φαρμακοποιού

Ολοκληρωμένη Ασφάλιση Επιχείρησης / Φαρμακείου στο πρόγραμμα “MEGA BUSINESS” με προνομιακό ασφάλιστρο

Δείτε ακόμη: