Καλύπτεται η Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του Tour Operator σύμφωνα με τον Νόμο 339/96 περί οργανωμένων ταξιδίων.

  • Η κάλυψη αφορά υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες ή οικονομικές απώλειες των ταξιδιωτών – πελατών του ταξιδιωτικού πράκτορα που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια οργανωμένων ταξιδίων που αυτός διοργανώνει και οφείλονται σε πράξεις, παραλείψεις ή την μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
  • Συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του ασφαλιζόμενου tour operator.
  • Διατίθενται τρία εναλλακτικά προγράμματα με διαφορετικά όρια κάλυψης.

Ειδική προσφορά για όσους επιλέξουν το πρόγραμμα: Ασφάλιση της επιχείρησης/γραφείου με έκπτωση 10%.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ / TOUR OPERATORS

ΚΑΛΥΨΕΙΣ                                                                                                        ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο € 50.000 € 75.000 € 100.000
Υλικές ζημιές κατ’ άτομο € 50.000 € 75.000 € 100.000
Ομαδικό συμβάν για Σωματικές Βλάβες & Υλικές ζημιές € 100.000 € 150.000 € 200.000
Οικονομικές απώλειες ανά συμβάν € 10.000 € 15.000 € 20.000
Οικονομικές απώλειες για όλη την ασφαλιστική περίοδο € 10.000 € 15.000 € 20.000
Επαναπατρισμός ανά ταξιδιώτη λόγω πτώχευσης του Tour Operator € 800 € 900 € 1.000
Επαναπατρισμός λόγω πτώχευσης του Tour Operator ανά συμβάν και για όλη την ασφαλιστική περίοδο € 30.000 € 40.000 € 60.000
Αφερεγγυότητα ανά συμβάν και για όλη την ασφαλιστική περίοδο € 10.000 € 15.000 € 20.000
Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο € 150.000 € 200.000 € 300.000

Δείτε ακόμη: