Η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ευέλικτο πρόγραμμα για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης ιατρών.

Το πρόγραμμα «Ασκληπιός» προσφέρει κάλυψη με ιδιαίτερα διευρυμένα όρια για ιατρούς των περισσότερων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων μαιευτήρων, αναισθησιολόγων, γαστρεντερολόγων, ακτινολόγων, οδοντιάτρων και ορθοδοντικών, ακόμη και χειρουργών.

Καλύπτονται οι ευθύνες του ιατρού για σωματικές βλάβες σε τρίτους ή θάνατο από αμέλεια, ιατρικό λάθος, ή άλλες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του και στο πλαίσιο της ειδικότητάς του. Η κάλυψη επεκτείνεται και στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης κατά τις οποίες ο ιατρός καλείται να παράσχει πρώτες βοήθειες, πέραν της ειδικότητάς του.

Το Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Ιατρών «Ασκληπιός» σας δίνει την ευελιξία να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, προσφέροντας διευρυμένα όρια κάλυψης, ανά περιστατικό και ετησίως, από €50.000 έως και €1.000.000.

Στο πρόγραμμα μπορούν να προστεθούν προαιρετικά:

  • Η Ποινική Νομική Προστασία του ιατρού, που προσφέρει κάλυψη δικηγορικών αμοιβών / δικαστικών δαπανών για την επίλυση υποθέσεων που ακολουθούν τη νομική οδό, έως €5.000.
  • Η Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρου Ιατρείου.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Δείτε ακόμη: