Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες καταστημάτων εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, fast food, ταβέρνες, snack bar κτλ.) καθώς και παρασκευής και πώλησης τροφίμων (παντοπωλεία, φούρνους, κτλ.)

Σε ένα πολυασφαλιστήριο και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο παρέχεται ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη της επιχείρησης (κτιρίου και περιεχομένου / εξοπλισμού) έναντι πλήθους κινδύνων, κάλυψη αστικών ευθυνών αλλά και ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος του ιδιοκτήτη.

Όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης του οχήματός τους.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Α) Ολοκληρωμένη Ασφάλιση Επιχείρησης στο πρόγραμμα “MEGABUSINESS”

Το πρόγραμμα MEGABUSINESS αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης της επιχείρησης. Σε ένα μόνο συμβόλαιο συνδυάζονται πολλαπλές καλύψεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, κάθε είδους υλικές ζημιές και διάφορες δαπάνες που προκύπτουν από αυτές (φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, φυσικά φαινόμενα, πράξεις βίας, θραύσεις κρυστάλλων, διαρροή νερών, κ.α.), αστικές ευθύνες έναντι τρίτων ακόμη και παροχή οικονομικής υποστήριξης σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της επιχείρησης. Επιπλέον το πρόγραμμα:

Αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης με καινούριο για κτίριο, βελτιώσεις, πάγιο εξοπλισμό καθώς και σε τρέχουσα πραγματική αξία για το περιεχόμενο.
Περιλαμβάνει προστασία υπασφάλισης για την κάλυψη ζημιών σε νεοαποκτηθέντα αντικείμενα/ εξοπλισμό.

Δείτε αναλυτικά τις καλύψεις του προγράμματος MEGABUSINESS εδώ.

Β) Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία χώρου

Καλύπτεται η αστική ευθύνη για ατυχήματα (σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες) τρίτων στο χώρο του καταστήματος / επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ομαδικών ατυχημάτων και τροφικής δηλητηρίασης (άνω των 3 ατόμων ανά περιστατικό)

Σωματικές Βλάβες ανά άτομο €10.000
Υλικές Ζημιές €50.000
Ομαδικό Ατύχημα €15.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας €15.000

Γ) Προσωπικό Ατύχημα Ιδιοκτήτη - Επιχειρηματία

Θάνατος από ατύχημα €30.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα €30.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (ποσοστό του κεφαλαίου θανάτου / μόνιμης ολικής ανικανότητας βάση της σοβαρότητας / βαθμού της ανικανότητας, όπως αναφέρεται στον πίνακα όρων ασφάλισης)
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα Ατυχήματος έως €600

Ασφάλιστρα Προγραμματος – Παράδειγμα Τιμολόγησης
Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται ανάλογα με την επιλογή κεφαλαίου κάλυψης κτιρίου και περιεχομένου επιχείρησης.
Ενδεικτικά:
Για Κτίριο / Βελτιώσεις € 100.000(x0.90‰) € 90
Για Εξοπλισμό / Εμπορεύματα € 50.000(x2.80‰) € 140
Ετήσια Συνολικά Ασφάλιστρα Προγράμματος € 230

Συμπληρωματικές Πληροφορίες:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια έως και €1.000.000.

Δείτε ακόμη: