Η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ασφάλισης για τα ενοικιαζόμενα οχήματα, τα οποία προσφέρουν συνδυασμό χρήσιμων καλύψεων και εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη προστασία, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Το Βασικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ενοικιαζόμενων Οχημάτων ΕΙΧ της Υδρογείου Ασφαλιστικής είναι μία πλήρης πρόταση ασφάλισης η οποία περιλαμβάνει, πέρα από τις υποχρεωτικές από το Νόμο, επιπλέον συμπληρωματικές καλύψεις για μεγαλύτερη προστασία του οδηγού και του οχήματος με ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο.

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν προαιρετικά να προστεθούν τα προγράμματα της κατηγορίας RENT PROTECT τα οποία περιλαμβάνουν επιπλέον καλύψεις για ακόμη μεγαλύτερη προστασία, μεταξύ αυτών και την καινοτόμο κάλυψη της Ολικής Καταστροφής του Οχήματος.

Όλα τα προγράμματα παρέχονται και για την ασφάλιση αμιγώς ηλεκτροκίνητων ενοικιαζόμενων οχημάτων. 

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Καλύψεις

Αναλυτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων:

Αστική Ευθύνη Προς Τρίτους

Αφορά την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες που θα προκαλέσει σε τρίτους, σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

ΒΑΣΙΚΟ

RENT PROTECT A

RENT PROTECT C

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σωματικές Βλάβες: €1.300.000/θύμα
Υλικές Ζημίες: €1.300.000/ατύχημα

Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από σύγκρουσή του με άλλο ανασφάλιστο όχημα ελληνικών πινακίδων

ΒΑΣΙΚΟ

RENT PROTECT A

RENT PROTECT C

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€30.000

Φροντίδα Ατυχήματος με Ρυμούλκηση

Παρέχεται σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία MAPFRE ASISTENCIA – EUROSOS ASSISTANCE.
Αφορά βοήθεια και υποστήριξη (καταγραφή συμβάντος, συμπλήρωση δήλωσης ατυχήματος) από εξειδικευμένο συνεργάτη μας στον τόπο και κατά την ώρα του ατυχήματος.
Περιλαμβάνει και μεταφορά / ρυμούλκηση ακινητοποιημένου οχήματος, προς έναν επιλεγμένο προορισμό.
Προσφέρεται 24 ώρες το 24ωρο, με ένα απλό τηλεφώνημα στο 801.11125500 ή 210 6504046.

ΒΑΣΙΚΟ

RENT PROTECT A

RENT PROTECT C

Προσωπικό Ατύχημα

Καλύπτει θάνατο και μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα του οδηγού κατά τη διάρκεια της οδήγησης του οχήματος ή επιβίβασης σε/αποβίβασης από αυτό.
Καλύπτονται επίσης πραγματικές δαπάνες θεραπείας ατυχήματος (π.χ. νοσηλευτικά έξοδα, χειρουργική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή) με ανώτατο όριο κάλυψης έως 4% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

ΒΑΣΙΚΟ

RENT PROTECT A

RENT PROTECT C

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€12.000

Νομική Προστασία

Κάλυψη δαπανών του ασφαλισμένου που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του και που προέρχονται από τροχαίο ατύχημα καθώς και δαπανών υπεράσπισης ενώπιον πολιτικών, διοικητικών ή ποινικών δικαστηρίων, για τροχαίες παραβάσεις, ενοχικές συμβάσεις για το αυτοκίνητο κ.α., σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΒΑΣΙΚΟ

RENT PROTECT A

RENT PROTECT C

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€15.000

Πυρκαγιά - Έκρηξη

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά, έκρηξη, πτώση κεραυνού.

ΒΑΣΙΚΟ

RENT PROTECT A

RENT PROTECT C

Πυρκαγιά - Έκρηξη συνεπεία Τρομοκρατικών Ενεργειών

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες.

ΒΑΣΙΚΟ

RENT PROTECT A

RENT PROTECT C

Αστική Ευθύνη Πυρός

Καλύπτεται η αποζημίωση που υποχρεούται να καταβάλει ο ασφαλισμένος σε τρίτους για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που υπέστησαν ως συνέπεια πυρκαγιάς του ασφαλισμένου οχήματος.

ΒΑΣΙΚΟ

RENT PROTECT A

RENT PROTECT C

*Ολική Καταστροφή Οχήματος RENT

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή κάλυψη η οποία απευθύνεται σε όσους στερούνται της οικονομικής δυνατότητας της μικτής ασφάλισης. Η κάλυψη παρέχει αποζημίωση του οχήματος μετά από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανεξάρτητα από την ευθύνη του οδηγού και εφόσον το κόστος επισκευής ξεπερνά το 70% της ασφαλιζόμενης αξίας του οχήματος.

BASIC

RENT PROTECT
A

RENT PROTECT
C

Κλοπή Ολική & Μερική

Η κάλυψη ολικής κλοπής αφορά την εμπορική αξία του οχήματος κατά την ημέρα της κλοπής.
Η κάλυψη μερικής κλοπής αφορά εξαρτήματα του οχήματος τα οποία είναι απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του και στέρεα προσδεδεμένα σε αυτό.

BASIC

RENT PROTECT
A

RENT PROTECT
C

Προαιρετικές Καλύψεις

Στα προγράμματα μπορούν να προστεθούν προαιρετικά οι εξής καλύψεις:

Ζημιές από Φυσικά Φαινόμενα.

Καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, τυφώνα, θύελλα, κ.λ.π.).

Θραύση Κρυστάλλων

Η Υδρόγειος παρέχει υπηρεσία άμεσης επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων μέσω δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών της. Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της υπηρεσίας για την γρήγορη και αξιόπιστη αντικατάσταση / επισκευή των τζαμιών / παρμπρίζ του ασφαλισμένου οχήματος, χωρίς την ανάγκη εκταμίευσης χρημάτων.

Οδική Βοήθεια, 24 ώρες το 24άωρο, 365 μέρες το χρόνο, σε όλη την Ελλάδα.

Οδική Βοήθεια:
Καλύπτει τις περιπτώσεις σύγκρουσης, πρόσκρουσης, ανατροπής ή βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος.
Περιλαμβάνει την επιτόπου επισκευή του οχήματος, εφόσον είναι δυνατή, ή τη μεταφορά του σε συνεργείο ή άλλο τόπο επιλογής του ασφαλισμένου.

Δείτε ακόμη: