Το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη Λειτουργία και Χρήση Drones (ΣΜηΕΑ – Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) παρέχει την κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη / χειριστή του drone για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές προς τρίτους. Σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με συγκεκριμένα όρια κάλυψης είναι υποχρεωτική για ορισμένες κατηγορίες Drones. Το πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, ενώ ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα ασφάλισης των Drones που δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΗ DRONES (ΣΜηΕΑ)

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α'
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ DRONES
Σωματικές Βλάβες κατ' άτομο € 1.000.000
Υλικές ζημιές κατ' άτομο € 150.000
Ομαδικό συμβάν για Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημιές € 1.000.000
Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο € 1.000.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β'
ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ DRONES
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο € 10.000
Υλικές ζημιές κατ’ άτομο € 5.000
Ομαδικό συμβάν για Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημιές € 20.000
Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο € 50.000

Δείτε ακόμη: