Αποτελεί μία ευρεία κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται ασφαλίσεις αστικών ευθυνών φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίες σχετίζονται με συγκεκριμένες ιδιότητες ή δραστηριότητες επαγγελματικής φύσεως (εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, λειτουργία εγκαταστάσεων εντός κοινόχρηστων ή επαγγελματικών χώρων) αλλά και την καθημερινή ζωή ενός ιδιώτη.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Προγράμματα Γενικής Αστικής Ευθύνης:

Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας

Απευθύνεται σε διαχειριστές πολυκατοικιών και προσφέρει κάλυψη Αστικής Ευθύνης για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες τρίτων που σχετίζονται με τη διαχείριση και χρήση κοινόχρηστων χώρων όπως η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι, η στέγη, κτλ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο€20.000€30.000
Υλικές Ζημίες€6.000€9.000
Ομαδικό Ατύχημα€60.000€90.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας€60.000€90.000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Ανελκυστήρα
Αστική Ευθύνη από την Πυρκαγιά – Έκρηξη Λέβητα
Νομική Προστασία Διαχειριστή Πολυκατοικίας

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Επαγγελματικών Χώρων

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εμπορίου διαφόρων κατηγοριών (π.χ. καταστήματα πώλησης ενδυμάτων, ειδών δώρων, ανθοπωλείων, κρεοπωλείων, κ.α.) αλλά και χώρων εστίασης (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, snack bar, κ.α.). Προσφέρει κάλυψη της Αστικής Ευθύνης της επιχείρησης για ατυχήματα που θα συμβούν σε πελάτες ή επισκέπτες της, κατά τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους της.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο€30.000€45.000
Υλικές Ζημίες€6.000€9.000
Ομαδικό Ατύχημα€90.000€100.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας€90.000€100.000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική Ευθύνη από Τροφική Δηλητηρίαση
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά έναντι πελατών/επισκεπτών
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Νομική Προστασία Επιχειρήσεων
Ποινική Νομική Προστασία Επιχειρήσεων

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Χώρων Γραφείων

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που διατηρούν χώρους γραφείων άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (π.χ. ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, κτλ.). Προσφέρει κάλυψη της Αστικής Ευθύνης για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους, εντός του ασφαλισμένου γραφείου και για τα οποία φέρει ευθύνη ο ασφαλισμένος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο€30.000€45.000
Υλικές Ζημίες€6.000€9.000
Ομαδικό Ατύχημα€60.000€90.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας€60.000€90.000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά έναντι πελατών/επισκεπτών
Νομική Προστασία Επιχειρήσεων
Ποινική Νομική Προστασία Επιχειρήσεων

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Γυμναστηρίων & Σχολών Χορού

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες γυμναστηρίων / κέντρων γυμναστικής / αθλητικών κέντρων/σχολών χορού και προσφέρει κάλυψη της Αστικής Ευθύνης τους προς τρίτους για ατυχήματα που θα συμβούν εντός των ασφαλισμένων χώρων/εγκαταστάσεων και οφείλονται γενικά σε κακή κατάσταση ή λειτουργία τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο€30.000€60.000
Υλικές Ζημίες€6.000€15.000
Ομαδικό Ατύχημα€60.000€90.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας€90.000€120.000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική Ευθύνη από τη χρήση πισίνας
Αστική Ευθύνη από τη χρήση σάουνας
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά έναντι πελατών/επισκεπτών
Νομική Προστασία Επιχειρήσεων
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Ποινική Νομική Προστασία Επιχειρήσεων

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Εκπαιδευτηρίων

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) ιδιωτικών ή δημόσιων σχολείων/ σχολών /εκπαιδευτηρίων (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, φροντιστήρια, διάφορες σχολές). Προσφέρει κάλυψη Αστικής Ευθύνης του εκπαιδευτηρίου για ατυχήματα σε μαθητές / σπουδαστές ή και πελάτες/επισκέπτες τους, εντός των ασφαλισμένων χώρων. Συμπεριλαμβάνεται και η αστική ευθύνη για ατυχήματα από πυρκαγιά ή έκρηξη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο€15.000€30.000
Υλικές Ζημίες€6.000€9.000
Ομαδικό Ατύχημα€60.000€90.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας€75.000€100.000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Τροφική Δηλητηρίαση
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά ή έκρηξη
Νομική Προστασία Επιχειρήσεων
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Ποινική Νομική Προστασία Επιχειρήσεων

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Σταθμού Αυτοκινήτων

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και καλύπτει την αστική τους ευθύνη για ζημίες / ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους καθώς και τα σταθμευμένα οχήματά τους και σχετίζονται με τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο€15.000€30.000
Υλικές Ζημίες€5.000€7.500
Ομαδικό Ατύχημα€50.000€80.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας€70.000€100.000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά ή Έκρηξη (παρέχεται μόνο σε κλειστούς χώρους)
Αστική Ευθύνη από Ολική Κλοπή (παρέχεται μόνο σε κλειστούς χώρους)
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους (πελάτες / επισκέπτες) για ατυχήματα εντός των ασφαλισμένων χώρων (περιλαμβάνονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις) για τα οποία ευθύνεται ο ασφαλισμένος. Περιλαμβάνεται η κάλυψη τροφικής δηλητηρίασης και κλοπής από τα δωμάτια των πελατών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο Περιλαμβάνεται και η Αστική Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση€30.000€60.000€90.000
Υλικές Ζημίες€15.000€30.000€50.000
Ομαδικό Ατύχημα€90.000€120.000€180.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας€90.000€180.000€240.000
Αστική Ευθύνη Κλοπής€500/δωμάτιο, με ετήσιο όριο ευθύνης €6.000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Νομική Προστασία Επιχειρήσεων
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Ποινική Νομική Προστασία Επιχειρήσεων

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Γραφείων Εισερχόμενου Τουρισμού

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του τουριστικού γραφείου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα (θάνατος, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές), που μπορεί να προξενηθούν σε αυτούς από άδικες πράξεις ή παραλείψεις του γραφείου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του ως υπεύθυνο παροχής τουριστικών υπηρεσιών όπως:

– Μεταφορά από και προς αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κτλ.

– Οργάνωση οδικών εκδρομών και περιηγήσεων εντός της Ελληνικής Επικράτειας

– Οργάνωση κρουαζιέρων και θαλάσσιων περιηγήσεων εντός Ελληνικών χωρικών υδάτων

Επέκταση Κάλυψης

Καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου της επιχείρησης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο€30.000€50.000
Υλικές Ζημίες κατ’ άτομο€10.000€20.000
Ομαδικό Ατύχημα για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές€60.000€150.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας€150.000€200.000

Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των συντηρητών για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες τρίτων που προκαλούνται από τη λειτουργία του ασφαλισμένου ανελκυστήρα. Παρέχονται εκπτώσεις για ομαδικά ασφαλιστήρια συντήρησης ανελκυστήρων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο.€10.000€15.000
Υλικές Ζημίες€5.000€9.000
Ομαδικό Ατύχημα€20.000€45.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας€30.000€60.000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη από Ανέγερση Οικοδομών

Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των οικοδομών αλλά και στις τεχνικές εταιρείες, οικοδομικές επιχειρήσεις, εργολάβους, κτλ. που αναλαμβάνουν το έργο. Προσφέρει κάλυψη της Αστικής τους Ευθύνης για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες τρίτων από ατυχήματα που σχετίζονται με τις εργασίες ανέγερσης της οικοδομής και συμβαίνουν εντός των ασφαλισμένων χώρων του εργοταξίου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο.€30.000€60.000€90.000
Υλικές Ζημίες€15.000€20.000€30.000
Ομαδικό Ατύχημα€50.000€100.000€150.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας€100.000€150.000€200.000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική Ευθύνη Εκσκαφής
Αστική Ευθύνη Κατεδάφισης
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη από τη Συλλογή και Μεταφορά Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων όπως αυτά αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και για τους οποίους απαιτείται εγγραφή και καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες σε τρίτους οι οποίες προέρχονται από αιφνίδια και απρόβλεπτη ατυχηματική ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση. Επίσης καλύπτονται δαπάνες και έξοδα, περιλαμβανομένων και των δικαστικών, που είναι αναγκαία και σχετίζονται με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο.

ΚΑΛΥΨΕΙΣΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος€100.000
Υλικές Ζημίες€100.000
Επαναφορά Περιβάλλοντος σε Πρότερη Κατάσταση€100.000
Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την ασφαλιστική περίοδο€100.000

Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες τρίτων που θα υποστούν στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων του ως ιδιώτη στην καθημερινή του ζωή, π.χ. πτώση αντικειμένου εντός της οικίας, ατύχημα εντός της οικίας, κτλ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο€15.000€30.000
Υλικές Ζημίες€6.000€10.000
Ομαδικό Ατύχημα€30.000€60.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας€45.000€75.000
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική Ευθύνη Κατοικίδιου Ζώου
Οικογενειακή Νομική Προστασία (διευρυμένη με ανιόντες ή μη)

Δείτε ακόμη: