Τα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης της Υδρογείου Ασφαλιστικής συνδυάζουν πολύπλευρες καλύψεις και παροχές προσφέροντάς σας ολοκληρωμένη προστασία από απρόοπτα ατυχήματα ή άλλα ατυχή συμβάντα (π.χ απώλεια αποσκευών, καθυστέρηση πτήσεων, κτλ.) καθώς και κάλυψη της προσωπικής αστικής σας ευθύνης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

Προσφέρονται τρία προγράμματα με διαφοροποιημένα ανώτερα κεφάλαια κάλυψης για να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, τον προορισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Αναλυτικά οι καλύψεις:

Απώλεια ζωής από ατύχημα

Καλύπτεται η περίπτωση θανάτου από ατύχημα που θα συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εφόσον αυτός επέλθει αμέσως ή εντός 6 μηνών μετά το ατύχημα. Καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλιστηρίου το ποσό του προκαθορισμένου ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
€10.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
€20.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
€30.000

Μόνιμη ολική και μερική ανικανότητα από ατύχημα

Καλύπτεται η περίπτωση μόνιμης (ολικής ή μερικής) ανικανότητας του ασφαλισμένου από ατύχημα, εφόσον η ανικανότητα επέλθει αμέσως ή εντός 6 μηνών μετά το ατύχημα.
Στην περίπτωση ολικής ανικανότητας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το ποσό του προκαθορισμένου ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση μερικής ανικανότητας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσοστό του ανωτέρου ποσού, ανάλογα με το βαθμό / σοβαρότητα της ανικανότητας όπως περιγράφεται στον πίνακα ανικανοτήτων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
€10.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
€20.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
€30.000

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα εντός και εκτός νοσοκομείου

Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, για την κάλυψη των πραγματικών εξόδων που πραγματοποιούνται εντός και εκτός νοσοκομείου μετά από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Περιλαμβάνονται έξοδα νοσηλείας και χειρουργικής επέμβασης, φαρμακευτικά & ιατρικά έξοδα όπως ακτινογραφίες, εξετάσεις, κτλ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
€1.200

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
€2.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
€3.000

Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση ατυχήματος

Καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, για την ιατρική μεταφορά του στη χώρα μόνιμης διαμονής του με αερομεταφορέα ή άλλο πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση ατυχήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
€1.500

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
€1.800

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
€2.000

Δαπάνες μεταφοράς σορού από όλες τις χώρες από ατύχημα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
€2.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
€2.400

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
€2.800

Προσωπική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημίες που θα προκαλέσει σε τρίτους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και οφείλονται σε λάθη η παραλείψεις δικές του ή άλλων προσώπων υπό την ευθύνη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
€6.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
€9.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
€12.000

Ολική απώλεια αποσκευών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
€300/άτομο
€900/οικογένεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
€300/άτομο
€900/οικογένεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
€300/άτομο
€900/οικογένεια

Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών για πάνω από 6 ώρες

Αφορά δαπάνες για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών του ασφαλισμένου στον τελικό προορισμό του ταξιδίου του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
€200

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
€300

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
€300

Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης πτήσης, για πάνω από Α) 6 ώρες ή Β) 24 ώρες

Αφορά δαπάνες για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης του ασφαλισμένου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
Α)
€200
Β) €350

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
Α) €300
 Β) €400

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
Α) €400
Β) €500

Δείτε Περισσότερα: