Η προστασία και η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί πρώτιστο μέλημα και αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής των υπεύθυνων σχολικών ιδρυμάτων. Η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει ένα ειδικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ιδιοκτητών σχολείων και εκπαιδευτηρίων, προσφέροντας ολοκληρωμένη εξασφάλιση των μαθητών και σπουδαστών τους από κάθε είδους ατυχήματα στους χώρους και τις δραστηριότητες του σχολείου.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς, σχολεία, φροντιστήρια, σχολές, ακόμη και νηπιακούς / βρεφονηπιακούς σταθμούς, για την ασφάλιση παιδιών άνω των 2 ετών. Προσφέρει πλήρη κάλυψη για ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου / εκπαιδευτηρίου (ώρες διδασκαλίας και διαλείμματα) καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών ή άλλων δραστηριοτήτων υπό την επίβλεψη του σχολείου / εκπαιδευτηρίου.

Το πρόγραμμα διατίθεται σε τρία εναλλακτικά σχέδια που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν το ύψος των καλύψεων που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του εκπαιδευτηρίου τους.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και για την ασφάλιση του διδακτικού προσωπικού της επιχείρησης επί 24ώρου βάσεως.

Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης των καλύψεων και για ατυχήματα που τυχόν θα συμβούν εκτός των βασικών ωρών λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου, και συγκεκριμένα, μία ώρα πριν (κατά την μετάβαση σε αυτό) και μία ώρα μετά (κατά την επιστροφή στο σπίτι).

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος ανά μαθητή:

Μόνιμη ολική & μερική ανικανότητα από ατύχημα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται η περίπτωση μόνιμης (ολικής ή μερικής) ανικανότητας του ασφαλισμένου από ατύχημα, εφόσον η ανικανότητα επέλθει αμέσως ή εντός δύο χρόνων μετά το ατύχημα.
Στην περίπτωση ολικής ανικανότητας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό, ανάλογα με το επιλεγμένο Σχέδιο (Α’/Β’/Γ’).
Σε περίπτωση μερικής ανικανότητας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσοστό του ανωτέρω ποσού, ανάλογα με το βαθμό / σοβαρότητα της ανικανότητας όπως περιγράφεται στον πίνακα ανικανοτήτων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΣΧΕΔΙΟ Α

€6.000

ΣΧΕΔΙΟ B

€12.000

ΣΧΕΔΙΟ Γ

€18.000

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Σε περίπτωση ατυχήματος καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό, ανάλογα με το επιλεγμένο Σχέδιο (Α’/ Β’/Γ’), για την κάλυψη των πραγματικών εξόδων που πραγματοποιούνται εντός και εκτός νοσοκομείου (νοσηλευτικών, φαρμακευτικών, ιατρικών, όπως ακτινογραφίες, εξετάσεις, κτλ.)

ΣΧΕΔΙΟ Α

€300

ΣΧΕΔΙΟ B

€400

ΣΧΕΔΙΟ Γ

€600

Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου καταβάλλεται σε αυτόν ημερήσιο επίδομα, ανάλογα με το επιλεγμένο Σχέδιο (Β’/Γ’), για κάθε ημέρα παραμονής του στο νοσοκομείο και έως 30 ημέρες.

ΣΧΕΔΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ B

€15

ΣΧΕΔΙΟ Γ

€25

Δείτε Περισσότερα: