Το πρόγραμμα αφορά την ασφάλιση οικοδομών, πραγματικού προϋπολογισμού έως και €600.000.

Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των οικοδομών καθώς και τους εργολάβους, κατασκευαστικές εταιρείες, υπεύθυνους πολιτικούς μηχανικούς, κτλ.

Προσφέρει κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου», δηλαδή για πάσης φύσεως απρόοπτες και αιφνίδιες ζημιές στο έργο (εκτός συγκεκριμένων κατονομαζόμενων περιπτώσεων) καθώς και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και εργοδοτική αστική ευθύνη.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Αναλυτικά οι καλύψεις:

Υλικές Ζημίες

Καλύπτονται οποιεσδήποτε απρόοπτες και ξαφνικές φυσικές απώλειες / υλικές ζημίες στο έργο, οι οποίες ενδέχεται να συμβούν κατά την διάρκεια των εργασιών, και οφείλονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε αιτίες όπως:
Φωτιά, Κεραυνό, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκάφους.
Πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι, παγετό.
Σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση.
Ανθρώπινα λάθη, αμέλεια.
Κακόβουλη ενέργεια τρίτων.

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους (π.χ. τραυματισμός ή θάνατος από ατύχημα, ζημίες σε όμορα κτίρια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων) και που σχετίζονται άμεσα με τις εργασίες κατασκευής του έργου.

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη / κατασκευαστή του έργου προς τους εργαζομένους του που απασχολούνται στο υπό κατασκευή έργο, εντός του εργοταξίου, για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτούς (π.χ. τραυματισμός, θάνατος από ατύχημα).

Δείτε ακόμη: