Ουσιαστική και ολοκληρωμένη ασφάλιση για Φορτηγά και Αγροτικά Φορτηγά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, με δωρεάν υπηρεσίες και προνόμια:

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Καλύψεις

Αναλυτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων:

Αστική Ευθύνη Προς Τρίτους

Αφορά την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες που θα προκαλέσει σε τρίτους, σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σωματικές Βλάβες: €1.300.000/θύμα
Υλικές Ζημίες: €1.300.000/ατύχημα

Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από σύγκρουσή του με άλλο ανασφάλιστο όχημα ελληνικών πινακίδων.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€30.000

Φροντίδα ατυχήματος με Ρυμούλκιση

Παρέχεται σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία MAPFRE ASISTENCIA – EUROSOS ASSISTANCE.

Αφορά βοήθεια και υποστήριξη (καταγραφή συμβάντος, συμπλήρωση δήλωσης ατυχήματος) από εξειδικευμένο συνεργάτη μας στον τόπο και κατά την ώρα του ατυχήματος.

Περιλαμβάνει και μεταφορά / ρυμούλκηση ακινητοποιημένου οχήματος, προς έναν επιλεγμένο προορισμό.

Προσφέρεται 24 ώρες το 24ωρο, με ένα απλό τηλεφώνημα στο 801.11125500 ή 210 6504046.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

Επείγουσα Αερομεταφορά σε περίπτωση τροχαίου (για ΙΧ Αγροτικά Φορτηγά)

Παρέχεται σε συνεργασία με την εταιρεία GREEK FLYING DOCTORS.

Καλύπτεται ο ασφαλισμένος ή / και ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος για κάθε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα, για την οποία απαιτείται νοσοκομειακή αντιμετώπιση που δεν μπορεί να παρασχεθεί σε υγειονομική μονάδα της περιοχής του ατυχήματος.

Η διακομιδή γίνεται, συνοδεία γιατρού, με αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται με γνώμονα την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά του ασθενή σε κατάλληλη για την περίθαλψή του νοσηλευτική μονάδα εντός της Ελληνικής επικράτειας. Για τη διακομιδή απαιτείται έγκριση ιατρού του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται ο ασφαλισμένος.

Περιλαμβάνει και μεταφορά / ρυμούλκηση ακινητοποιημένου οχήματος, προς έναν επιλεγμένο προορισμό.

Παρέχεται 24ωρο συντονιστικό κέντρο βοήθειας με αριθμό 210 9601387.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

Προστασία Bonus

Προστασία της κατηγορίας για μία ζημία ανά έτος, ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

Υλικές Ζημιές από Υπαίτιο Όχημα Εκτός Φιλικού διακανονισμού

Καλύπτονται αποκλειστικά οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουσή του με άλλο όχημα, το οποίο φέρει ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας, είναι αποκλειστικά υπαίτιο για το τροχαίο ατύχημα και, την έναντι τρίτων αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του ασφαλίζει ασφαλιστική εταιρεία που δεν συμμετέχει στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ-Φιλικός Διακανονισμός), μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

6.500

Οικονομική Ενίσχυση - Επίδομα Ολικής Καταστροφής

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά, έκρηξη, πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες ενέργειες τρίτων, πολιτικές ταραχές, καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι, τυφώνα, ανεμοθύελλα, σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη, ιδίες ζημιές η Εταιρεία θα καταβάλλει οικονομική ενίσχυση μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

5.000

Απώλεια Κλοπή Σημαντικών Εγγράφων

Καλύπτονται τα έξοδα των παραβόλων που απαιτούνται, για την επανέκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου και Άδειας Οδήγησης, του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή του νόμιμου εκπροσώπου του ασφαλισμένου νομικού προσώπου, καθώς και της Άδειας Κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον κλάπηκαν από το ασφαλισμένο όχημα εντός της Ελληνικής επικράτειας και ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο της κλοπής τους.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

€100

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, ο λήπτης της ασφάλισης απολυθεί από την εργασία του ή διακόψει αναγκαστικά λόγω πτώχευσης την ατομική επαγγελματική του δραστηριότητα, σε περίπτωση ελευθέρου επαγγελματία, απαλλάσσεται της πληρωμής των ασφαλίστρων της επόμενης ισόχρονης ασφαλιστικής περιόδου, εφόσον εξακολουθεί να παραμένει άνεργος ή σε αναγκαστική διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος Υγείας-Check Up

Καλύπτεται η διενέργεια δωρεάν ετήσιου ιατρικού προληπτικού ελέγχου, κατονομαζόμενων εξετάσεων, μία φορά για την ετήσια διάρκεια του ασφαλιστηρίου κλάδου οχημάτων και εντός της περιόδου ισχύος του.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

Προσωπικό Ατύχημα

Καλύπτει θάνατο και μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα του οδηγού κατά τη διάρκεια της οδήγησης του οχήματος ή επιβίβασης σε/αποβίβασης από αυτό.

Καλύπτονται επίσης πραγματικές δαπάνες θεραπείας ατυχήματος π.χ. νοσηλευτικά έξοδα, χειρουργική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή) με ανώτατο όριο κάλυψης έως 4% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€8.000 (προγράμματα ΕCO)
€12.000 (προγράμματα BASIC /PREMIUM)

Νομική Προστασία

Κάλυψη δαπανών του ασφαλισμένου που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του και που προέρχονται από τροχαίο ατύχημα καθώς και δαπανών υπεράσπισης ενώπιον πολιτικών, διοικητικών ή ποινικών δικαστηρίων, για τροχαίες παραβάσεις, ενοχικές συμβάσεις για το αυτοκίνητο κ.α., σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€15.000

Επισκευή αερόσακων σε Α' κίνδυνο

Καλύπτονται οι δαπάνες αποκατάστασης των αερόσακων από ζημίες που προκαλούνται από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή / και κατακρήμνιση του ασφαλισμένου οχήματος. Δεν ισχύει σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€1.200

Πυρκαγιά - Έκρηξη

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά, έκρηξη, πτώση κεραυνού.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πυρκαγιά - Έκρηξη συνεπεία Τρομοκρατικών Ενεργειών

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πυρκαγιά - Έκρηξη συνεπεία Κακόβουλων Πράξεων

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκαλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Αστική Ευθύνη Πυρός

Καλύπτεται η αποζημίωση που υποχρεούται να καταβάλει ο ασφαλισμένος σε τρίτους για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που υπέστησαν ως συνέπεια πυρκαγιάς του ασφαλισμένου οχήματος.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Κλοπή Ολική & Μερική

Η κάλυψη ολικής κλοπής αφορά την εμπορική αξία του οχήματος κατά την ημέρα της κλοπής.

Η κάλυψη μερικής κλοπής αφορά εξαρτήματα του οχήματος τα οποία είναι απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του και στέρεα προσδεδεμένα σε αυτό.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Υλικές Ζημίες από απόπειρα κλοπής

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα κατά την απόπειρα κλοπής ή αφαίρεσης εξαρτημάτων του.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€600

Κλοπή Ηχοσυστήματος

Καλύπτεται η κλοπή ηχοσυστήματος (ραδιοκασετόφωνου, κτλ.)

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€400

Φυσικά Φαινόμενα

Καλύπτονται υλικές ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος που προέρχονται άμεσα από θεομηνίες όπως π.χ. καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, χιόνι, χαλάζι.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πυρκαγιά – Έκρηξη συνεπεία Στάσεων, Απεργιών, Οχλαγωγιών, Διαδηλώσεων

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αυτό κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών, διαδηλώσεων.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

(μόνο για τη χρήση ΦΙΧ)

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ίδιες Ζημιές

Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα συνεπεία σύγκρουσης – πρόσκρουσης – εκτροπής – ανατροπής και κατακρήμνισης, ανεξαρτήτως ευθύνης του οδηγού.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

Κακόβουλες ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος οι οποίες προκαλούνται από κακόβουλες πράξεις τρίτων.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Θραύση Κρυστάλλων χωρίς απαλλαγή

Καλύπτεται κάθε θραύση κρυστάλλου του ασφαλισμένου οχήματος, παρμπρίζ, περιμετρικά κρύσταλλα παραθύρων και ανοιγόμενες κρυστάλλινες ηλιοροφές. 
Η Υδρόγειος παρέχει υπηρεσία άμεσης επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων μέσω δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών της. Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της υπηρεσίας για την γρήγορη και αξιόπιστη αντικατάσταση / επισκευή των τζαμιών / παρμπρίζ του ασφαλισμένου οχήματος, χωρίς την ανάγκη εκταμίευσης χρημάτων.

ECO TRUCK

BASIC TRUCK

TRUCK EXTRA PLUS

PREMIUM TRUCK

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€1.200

Προαιρετικές Καλύψεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να προστεθούν προαιρετικά οι εξής καλύψεις:

Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια

Παρέχονται σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία MAPFRE ASISTENCIA – EUROSOS ASSISTANCE, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης αλλά και τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Οδική Βοήθεια:

Καλύπτει τις περιπτώσεις σύγκρουσης, πρόσκρουσης, ανατροπής ή βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος.

Περιλαμβάνει την επιτόπου επισκευή του οχήματος, εφόσον είναι δυνατή, ή τη μεταφορά του σε συνεργείο ή άλλο τόπο επιλογής του ασφαλισμένου. Επίσης, μεταφορά του ασφαλισμένου σε τόπο επιλογής του, κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, βοήθεια σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων, κ.α.

Ταξιδιωτική Βοήθεια:

Περιλαμβάνει την υγειονομική μεταφορά ή τον επαναπατρισμό του ασφαλισμένου μετά από ατύχημα ή ξαφνική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, μεταφορά ή επιστροφή των ατόμων που τον συνοδεύουν, ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια λόγω τραυματισμού ή ασθένειάς του, κάλυψη απώλειας αποσκευών, μεταφορά σορού σε περίπτωση θανάτου κ.α.

Περισσότερα σχετικά με την Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια.

Θραύση Κρυστάλλων (για τα προγράμματα ECO - BASIC-TRUCK EXTRA PLUS)

Καλύπτει κάθε θραύση κρυστάλλου του ασφαλισμένου οχήματος, παρμπρίζ, περιμετρικά κρύσταλλα παραθύρων και ανοιγόμενες κρυστάλλινες ηλιοροφές. 

Η Υδρόγειος παρέχει υπηρεσία άμεσης επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων μέσω δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών της. Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της υπηρεσίας για την γρήγορη και αξιόπιστη αντικατάσταση / επισκευή των τζαμιών / παρμπρίζ του ασφαλισμένου οχήματος, χωρίς την ανάγκη εκταμίευσης χρημάτων.

Η κάλυψη παρέχεται με απαλλαγές και χωρίς απαλλαγές, εφόσον η επισκευή γίνει σε συνεργείο του δικτύου συνεργατών της εταιρείας.

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€1.200

Προσωπική Κάλυψη 24x365

Η κάλυψη μπορεί να προστεθεί προαιρετικά σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης Φορτηγών και Αγροτικών Φορτηγών, οχημάτων, αντί της βασικής κάλυψης Προσωπικού Ατυχήματος Οδηγού. Παρέχει επιπλέον προστασία καλύπτοντας τον συμβαλλόμενο για προσωπικό ατύχημα που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, 365 μέρες το χρόνο, ανεξάρτητα από το εάν οδηγεί ή όχι το όχημά του. Η κάλυψη περιλαμβάνει: Θάνατο από ατύχημα – Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα – Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα – Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα – Ημερήσιο μετανοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα — Επείγουσα αερομεταφορά από ατύχημα και ασθένεια.

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€10.000 – €40.000 ανάλογα με το κεφάλαιο που θα επιλεγεί

Δείτε ακόμη: