Η Υδρόγειος Ασφαλιστική είναι μία από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση τουριστικών και υπεραστικών λεωφορείων. Διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς και ισχυρή αντασφαλιστική κάλυψη σε συνεργασία με υψηλού κύρους αντασφαλιστικούς οίκους, η Υδρόγειος Ασφαλιστική είναι σε θέση να παρέχει πλήρη και εξειδικευμένη κάλυψη των ιδιαίτερων ασφαλιστικών αναγκών αυτής της κατηγορίας οχημάτων, πάντα με τη σφραγίδα της ποιοτικής και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης καθώς και της άμεσης και δίκαιης αποζημίωσης που τη χαρακτηρίζουν.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Καλύψεις

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος:

Αστική Ευθύνη Προς Τρίτους

Αφορά την κάλυψη για σωματικές βλάβες τρίτων & επιβαινόντων και υλικές ζημίες τρίτων, σύμφωνα με τα όρια ασφάλισης που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σωματικές Βλάβες: €1.300.000/θύμα
Υλικές Ζημίες: €1.300.000/ατύχημα

Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από σύγκρουσή του με άλλο ανασφάλιστο όχημα ελληνικών πινακίδων.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€30.000

Φροντίδα ατυχήματος

Παρέχεται σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία MAPFRE ASISTENCIA – EUROSOS ASSISTANCE.

Αφορά βοήθεια και υποστήριξη (καταγραφή συμβάντος, συμπλήρωση δήλωσης ατυχήματος) από εξειδικευμένο συνεργάτη μας στον τόπο και κατά την ώρα του ατυχήματος.

Προσφέρεται 24 ώρες το 24ωρο, με ένα απλό τηλεφώνημα στο 801.11125500 ή 210 6504046.

Προστασία Bonus

Προστασία της κατηγορίας για μία ζημία ανά έτος, ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης.

Προσωπικό Ατύχημα

Καλύπτει θάνατο και μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα του οδηγού κατά τη διάρκεια της οδήγησης του οχήματος ή επιβίβασης σε/αποβίβασης από αυτό.

Καλύπτονται επίσης πραγματικές δαπάνες θεραπείας ατυχήματος π.χ. νοσηλευτικά έξοδα, χειρουργική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή) με ανώτατο όριο κάλυψης έως 4% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€30.000

Νομική Προστασία

Κάλυψη δαπανών του ασφαλισμένου που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του και που προέρχονται από τροχαίο ατύχημα καθώς και δαπανών υπεράσπισης ενώπιον πολιτικών, διοικητικών ή ποινικών δικαστηρίων, για τροχαίες παραβάσεις, ενοχικές συμβάσεις για το αυτοκίνητο κ.α., σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€5.000

Πυρκαγιά - Έκρηξη

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά, έκρηξη, πτώση κεραυνού.

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€3.000

Κλοπή Ολική & Μερική

Η κάλυψη ολικής κλοπής αφορά την εμπορική αξία του οχήματος κατά την ημέρα της κλοπής.

Η κάλυψη μερικής κλοπής αφορά εξαρτήματα του οχήματος τα οποία είναι απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του και στέρεα προσδεδεμένα σε αυτό.

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€3.000

Απώλεια ή Καταστροφή Αποσκευών Επιβατών από τροχαίο/πυρκαγιά/φυσικά φαινόμενα

ΌΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€3.000

Προαιρετικές Καλύψεις

Παρέχεται πλήρης γκάμα συμπληρωματικών προαιρετικών καλύψεων που ισχύουν και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οδική Βοήθεια

Παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και την Κρήτη και Εύβοια, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Μάλτας και Κύπρου) αλλά και τη Βοσνία, Ελβετία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Ουκρανία, Σερβία, Τουρκία και FYROM. Αφορά την επιτόπου εξυπηρέτηση και επισκευή του οχήματος σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος ή τη μεταφορά του σε κατάλληλο συνεργείο καθώς και μία σειρά άλλων χρήσιμων υπηρεσιών όπως κάλυψη εξόδων για τη μετεπιβίβαση των επιβατών σε άλλο λεωφορείο, διαμονής του οδηγού σε ξενοδοχείο ή επιστροφής αυτού στον τόπο διαμονής του για βλάβες μεγάλη διάρκειας, κ.α.

 

Θραύση Κρυστάλλων

Παρέχεται υπηρεσία άμεσης επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων μέσω δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών της. Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της υπηρεσίας για την γρήγορη και αξιόπιστη αντικατάσταση / επισκευή των τζαμιών / παρμπρίζ του ασφαλισμένου λεωφορείου – πούλμαν, χωρίς την ανάγκη εκταμίευσης χρημάτων

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Λεωφορείου

Παρέχεται είτε ως επέκταση στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης τουριστικών και υπεραστικών λεωφορείων, είτε μεμονωμένα, και αφορά την αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του λεωφορείου για ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) των επιβατών του ασφαλιζόμενου λεωφορείου κατά τη μεταφορά, επιβίβαση και αποβίβασή τους από αυτό, καθώς και υλικές ζημιές (π.χ στο ρουχισμό τους) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

Πυρκαγιά - Έκρηξη συνεπεία Τρομοκρατικών Ενεργειών

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος από πυρκαγιά ή έκρηξη που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες.

Ίδιες Ζημιές

Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα συνεπεία σύγκρουσης – πρόσκρουσης – εκτροπής – ανατροπής και κατακρήμνισης, ανεξαρτήτως ευθύνης του οδηγού. Δυνατότητα επιλογής ύψους της απαλλαγής.

Κακόβουλες Ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος οι οποίες προκαλούνται από κακόβουλες πράξεις τρίτων.

Φυσικά Φαινόμενα

Καλύπτονται υλικές ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος που προέρχονται άμεσα από θεομηνίες όπως π.χ. καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, χιόνι, χαλάζι.

Αστική Ευθύνη Πυρός

Καλύπτεται η αποζημίωση που υποχρεούται να καταβάλει ο ασφαλισμένος σε τρίτους για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που υπέστησαν ως συνέπεια πυρκαγιάς του ασφαλισμένου οχήματος.

Δείτε ακόμη: