Το πρόγραμμα προσφέρει προστασία της κατοικίας και του περιεχομένου της από τους πλέον συνηθισμένους κινδύνους πυρκαγιάς αλλά και κλοπής, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο. Την ίδια στιγμή, η ασφάλιση σε Α’ Kίνδυνο σημαίνει ότι, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν ισχύει ο κανόνας της υπασφάλισης και ότι, σε περίπτωση ζημιάς, ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται εξολοκλήρου, έως και το ανώτατο ποσό της κάλυψης που καθορίζεται στο συμβόλαιό του. Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε τρία σχέδια ανάλογα με τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια:

  • Το Σχέδιο Α προσφέρει κάλυψη έως €30.000 για το κτίριο και €6.000 για το περιεχόμενο και έχει ετήσιο ασφάλιστρο €30.
  • Το Σχέδιο Β προσφέρει κάλυψη έως €50.000 για το κτίριο και €9.000 για το περιεχόμενο και έχει ετήσιο ασφάλιστρο €45.
  • Το Σχέδιο Γ προσφέρει κάλυψη έως €60.000 για το κτίριο και €12.000 για το περιεχόμενο και έχει ετήσιο ασφάλιστρο €60.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Καλύψεις Κατοικίας σε Α' Κίνδυνο

Αναλυτικά οι καλύψεις του προγράμματος:

Πυρκαγιά

Ζημιές από πυρκαγιά (και από δάσος) και κεραυνό.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Ευρεία Έκρηξη

Καλύπτονται ζημιές από οποιουδήποτε είδους έκρηξη, είτε αυτή συμβεί μέσα στους χώρους όπου βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα είτε έξω από αυτούς, ασχέτως εάν επακολούθησε ή όχι πυρκαγιά.
Καλύπτονται επίσης, ζημιές από έκρηξη λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα καθώς και ζημιές από έκρηξη από εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Καπνός

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από καπνό.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πρόσκρουση Οχήματος

Καλύπτονται ζημιές από πρόσκρουση οχήματος στο κτίριο καθώς και σε μαντρότοιχους, αυλόπορτες, περιφράξεις, εφόσον αυτά περιλαμβάνονται στην ασφαλισμένη αξία του κτιρίου.
Εξαιρούνται οχήματα που ανήκουν ή οδηγούνται από τον ασφαλισμένο ή μέλη της οικογένειάς του ή πρόσωπα που έχουν σχέση εργασίας με αυτόν.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Πτώση Αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά

Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται άμεσα από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτό.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Κλοπή από Διάρρηξη / Ληστεία

Καλύπτεται η κλοπή, ολική ή μερική, από διάρρηξη ή ληστεία, καθώς επίσης και ζημιές που προκαλούνται στα ασφαλισμένα αντικείμενα λόγω διάρρηξης ή ληστείας.
Ισχύει απαλλαγή 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο €450 για κάθε ζημιά.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Έως το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου

Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια

Κάλυψη επειγόντων περιστατικών που αφορούν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, απώλεια ή κλοπή κλειδιών, θραύση κρυστάλλων/τζαμιών. Αποστολή επαγγελματία τεχνικού με κλήση στο 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 210 9469733. Παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες βοήθειας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Δείτε εδώ τα όρια κάλυψης

Δείτε ακόμη: