Το πρόγραμμα ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού προσφέρει πρακτικά απεριόριστη κάλυψη για κάθε είδους απρόοπτες και αιφνίδιες ζημιές (εκτός μόνο συγκεκριμένων κατονομαζόμενων περιπτώσεων), οι οποίες ενδέχεται να συμβούν στα ηλεκτρονικά συστήματα που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Ασφαλίζονται κάθε είδους μηχανήματα όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ιατρικά μηχανήματα, συστήματα φωτοσύνθεσης και γραφικών τεχνών, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός ραδιοτηλεοπτικών studio, κ.α.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας

Καλύπτεται ευρύ φάσμα κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν τόσο κατά τη λειτουργία όσο και κατά τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ζημίες από:

Πυρκαγιά, κεραυνό, βραχυκύκλωμα.
Σεισμό, υγρασία, νερό και καιρικά φαινόμενα.
Πτώση και θραύση.
Κακό χειρισμό.
Βλάβες κατά τη λειτουργία.
Κακόβουλες ενέργειες, απεργίες, οχλαγωγίες, κ.α.

Συμπληρωματικά μπορούν επίσης να καλυφθούν :

Έξοδα επανεγγραφής δεδομένων αποθηκευμένων σε cd, δισκέτες, κτλ. που χάθηκαν λόγω βλάβης.
Αυξημένο κόστος λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. έξοδα ενοικίασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντικατάστασης) μετά από ζημία σε ηλεκτρονικά μηχανήματα που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας της.
Κίνδυνοι μεταφοράς.
Κίνδυνοι λόγω ανεπάρκειας κλιματισμού.