Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Τεχνικών Επαγγελμάτων - Η χρησιμότητά της - ydrogios.gr

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Τεχνικών Επαγγελμάτων – Η χρησιμότητά της

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios

Είστε Ηλεκτρολόγος, Υδραυλικός, Ψυκτικός, Συντηρητής Καυστήρων;

Ως υπεύθυνος επαγγελματίας θέλετε να παρέχετε τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες σας.

Έχετε ωστόσο σκεφτεί πώς θα επηρέαζε τη δραστηριότητα και τη φήμη σας μια ενδεχόμενη ζημιά που θα προξενούσατε από αμέλειά σας προς τον πελάτη σας;

Γνωρίζετε τις ευθύνες σας για ζημιά από αμέλεια ατόμου το οποίο βρίσκεται στην υπηρεσία σας;

Είστε σε θέση να καλύψετε ποσά από αξιώσεις τρίτων που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας των παραπάνω;

Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις, αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα και χρησιμότητα της ασφάλισης της Επαγγελματικής Αστικής σας Ευθύνης. Η ασφάλιση αυτή, η οποία μάλιστα είναι υποχρεωτική για τα  τεχνικά επαγγέλματα σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, σας παρέχει πολύτιμη προστασία και οικονομική υποστήριξη για μια σειρά από περιπτώσεις που αφορούν αξιώσεις τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από αμέλεια κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα.

AE-technical-workers-infographic

Για όλες τις παραπάνω και πολλές άλλες παρόμοιες περισσότερες περιπτώσεις η ασφάλιση της αστικής ευθύνης προστατεύει το εισόδημα και την φήμη σας. Αποτελεί όχι μόνο στοιχείο πρόληψης και προστασίας αλλά και τεκμήριο αξιοπιστίας, ποιότητας και εγγύησης των παρεχόμενων υπηρεσιών σας.

Το πρόγραμμα Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Τεχνικών Επαγγελμάτων της Υδρογείου Ασφαλιστικής:

  • Απευθύνεται σε επαγγελματίες Ηλεκτρολόγους, Υδραυλικούς, Ψυκτικούς, Συντηρητές Καυστήρων αλλά και επιχειρήσεις που προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες, με κύκλο εργασιών έως και €200.000.
  • Παρέχει κάλυψη της αστικής ευθύνης του επαγγελματία/επιχείρησης, όπως προβλέπεται από το Νόμο 3844/2010 και τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα για τα τεχνικά επαγγέλματα.
  • Σας δίνει την ευελιξία να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με ανώτατα όρια ευθύνης από €50.000 έως και €200.000, ανάλογα με τον ετήσιο κύκλο εργασιών σας και το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και απευθυνθείτε σήμερα στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Μοιράσου το

Αντιγραφή συνδέσμου

Copy