Απαλλαγή στα προγράμματα υγείας - ydrogios.gr

Απαλλαγή στα προγράμματα υγείας

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα – ανάμεσα σε άλλα – που προσφέρουν τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης «Πλάνο Υγείας Hospital» της Υδρογείου Ασφαλιστικής είναι η κατάργηση του ποσού της απαλλαγής, σε κάθε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο.

Τι σημαίνει αυτό; Και ποια άλλα μοναδικά χαρακτηριστικά διαθέτουν τα προγράμματα, τα οποία εκτός από την ποιοτική φροντίδα της υγείας μας, κάνουν καλό και στην τσέπη μας;

Ας δούμε τι πρέπει να γνωρίζουμε.

Η απαλλαγή ή αλλιώς το εκπιπτόμενο ή απαλλασσόμενο ποσό, είναι μία από τις βασικές επιλογές στα νοσοκομειακά προγράμματα υγείας και είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς σχετίζεται άμεσα με τα ασφάλιστρά μας. 

Με απλά λόγια, απαλλαγή είναι το ποσό  το οποίο, σε περίπτωση νοσηλείας, πληρώνει ο ίδιος ο ασφαλισμένος, αφήνοντας το υπόλοιπο να καλυφθεί από την ασφαλιστική εταιρεία.  Αναφέρεται επίσης και ως ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας.

Παράδειγμα: Ένα συμβόλαιο με απαλλαγή €1.500 σημαίνει ότι σε μία νοσηλεία που κοστίζει €7.000, ο η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει τα €5.500 και ο ασφαλισμένος τα €1.500.

Το ποσό της απαλλαγής καθορίζεται, συνήθως, εκ των προτέρων, αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και μπορεί να μειώσει σημαντικά το ετήσιο ασφάλιστρο. Με άλλα λόγια,  όσο πιο μεγάλο είναι το συμφωνηθέν ποσό της απαλλαγής, τόσο μικρότερο θα είναι και το ασφάλιστρο (και το αντίστροφο).

Παράδειγμα : Ασφαλισμένος με ηλικία 35 ετών, στο πρόγραμμα «Πλάνο Υγείας Hospital Exclusive», με θέση Β’
Ετήσιο Ασφάλιστρο με €0 απαλλαγή: €903
Ετήσιο Ασφάλιστρο με €2.000 απαλλαγή: €615

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios

Επιλέγοντας το σωστό ύψος της απαλλαγής

Τα προγράμματα υγείας παρέχουν διαφορετικές επιλογές ως προς το ποσά απαλλαγής, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μηδενική απαλλαγή. Το ποιο είναι το ιδανικό για εμάς, εξαρτάται από τις ανάγκες και τις δυνατότητές μας.

Αν και τα χαμηλότερα ασφάλιστρα είναι ένα ζητούμενο για όλους, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σε περίπτωση μίας δαπανηρής νοσηλείας, μία μεγάλη απαλλαγή θα μας φέρει σε θέση να πρέπει να καταβάλουμε ένα ενδεχομένως απαγορευτικό για εμάς ποσό.

Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό, κατά το στάδιο της κατάρτισης του συμβολαίου μας, να συζητήσουμε διεξοδικά με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο τις επιλογές που μας δίνει το πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει και να συμφωνήσουμε σε ένα ποσό που ανταποκρίνεται στις δικές μας δυνατότητες.

Ένας γενικός κανόνας που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι να σκεφτούμε ποιο είναι το ανώτερο ποσό, με βάση τον συνήθη οικογενειακό μας προϋπολογισμό, το οποίο πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να έχουμε ανά πάσα στιγμή άμεσα διαθέσιμο στην περίπτωση μίας νοσηλείας.

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios

Κατάργηση και μείωση απαλλαγής στα Προγράμματα «Πλάνο Υγείας Hospital»

Τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης «Πλάνο Υγείας Hospital» της Υδρογείου Ασφαλιστικής παρέχουν μεγάλη ευελιξία ως προς τα ποσά της απαλλαγής που μπορούμε να επιλέξουμε. Για παράδειγμα το «Πλάνο Υγείας Hospital Exclusive» παρέχει 8 διαφορετικές εναλλακτικές που κυμαίνονται από €0 έως και €10.000! Επιπλέον, σε οικογενειακό συμβόλαιο, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε διαφορετικό ποσό απαλλαγής (με το αντίστοιχο ασφάλιστρο) ανά μέλος της οικογένειας, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα ακριβώς στα μέτρα μας! Αντίστοιχα, το «Πλάνο Υγείας Hospital Comfort», δίνει τη δυνατότητα συνδυαστικής επιλογής απαλλαγής με  τη θέση νοσηλείας ανά περιστατικό νοσηλείας.

Ένα από τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα, των προγραμμάτων «Πλάνο Υγείας Hospital» (Exclusive & Comfort) είναι η πλήρης κατάργηση της απαλλαγής σε κάθε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή, το συμβόλαιό μας καλύπτει το 100% των εξόδων νοσηλείας μας, από το πρώτο κιόλας ευρώ, χωρίς να ληφθεί υπόψη το ποσό της απαλλαγής που έχουμε καθορίσει και χωρίς αυτό να επηρεάζει το ασφάλιστρό μας.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό! Τα προγράμματα «Πλάνο Υγείας Hospital» προσφέρουν επίσης:

  • Κατάργηση της απαλλαγής (= κάλυψη από το πρώτο ευρώ) σε περίπτωση περίθαλψης έκτακτου περιστατικού από ατύχημα σε εξωτερικά ιατρεία οποιουδήποτε νοσοκομείου.
  • Κατάργηση της απαλλαγής (= κάλυψη από το πρώτο ευρώ) σε περίπτωση περίθαλψης επείγοντος παθολογικού περιστατικού (=ασθένειας) στα εξωτερικά ιατρεία συμβεβλημένων νοσοκομείων (έως €500 στο Exclusive και €200 στο Comfort, ετησίως).

Επιπλέον:

  • Μείωση της απαλλαγής (κατά 90% στο Exclusive και 50% στο Comfort ) για ημερήσια νοσηλεία– χειρουργική επέμβαση χωρίς διανυκτέρευση (ODC-ODS).
  • Μείωση της απαλλαγής (Exclusive – Comfort – Standard) κατά 50% σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο.

Παράδειγμα 1:
Ημερήσια Νοσηλεία για ορθοπεδική επέβαση σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα με συνολικά έξοδα €2.000.
Στο πρόγραμμα Exclusive με απαλλαγή €1.000, η συμμετοχή μας θα ανέλθει τελικά στο 10% αυτού του ποσού (€100) και το υπόλοιπο ποσό (€1.900) θα καλυφθεί από την Υδρόγειο Ασφαλιστική.

Παράδειγμα 2:
Νοσηλεία για ασθένεια σε δημόσιο νοσοκομείο με χρήση του ατομικού μας συμβολαίου και με συνολικά έξοδα €5.000. Στο πρόγραμμα Exclusive με απαλλαγή €2.000, η συμμετοχή μας θα ανέλθει τελικά στο €50% αυτού του ποσού  (€.1000) και το υπόλοιπο ποσό (€4.000) θα καλυφθεί από την Υδρόγειο Ασφαλιστική.

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios

Μείωση της απαλλαγής σε περίπτωση συμμετοχής άλλου φορέα ή ομαδικού ασφαλιστηρίου

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει επίσης να γνωρίζουμε είναι ότι το ποσό της απαλλαγής μας μειώνεται ή και ενδεχομένως μηδενίζεται εφόσον, για τη νοσηλεία μας, είτε για ασθένεια είτε για ατύχημα, κάνουμε χρήση κάποιου άλλου φορέα, κρατικού ή ιδιωτικού (π.χ. ομαδικού ασφαλιστηρίου).

Είναι λοιπόν προς όφελός μας να αξιοποιούμε την κρατική μας ασφάλιση ή οποιοδήποτε άλλο ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα ενδεχομένως διαθέτουμε, κάθε φορά που κάνουμε χρήση του συμβολαίου μας.

Παράδειγμα: Σε πρόγραμμα με απαλλαγή €1.000 και σε περίπτωση νοσηλείας με συνολικό κόστος €2.000, εάν ο άλλος φορέας συμμετέχει καλύπτοντας €300, το ποσό το οποίο θα κληθούμε να καλύψουμε από την τσέπη μας είναι €700 (€1.000 – €300).

Μία επιπλέον συμβουλή: Εάν διαθέτουμε ήδη ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, μπορούμε να επιλέξουμε ένα ατομικό πρόγραμμα με υψηλότερο ποσό απαλλαγής,  το οποίο, εάν χρειαστεί, θα καλυφθεί από το ομαδικό μας πρόγραμμα.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης «Πλάνο Υγείας Hospital» ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή δείτε εδώ:

https://ydrogios.gr/web/plano-ygeias/

Μοιράσου το

Αντιγραφή συνδέσμου

Copy