Πλάνο Υγείας Hospital Standard

Προσιτή Ασφάλιση Υγείας

Ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με πολύ χαμηλό κόστος που σας προσφέρει ουσιαστική βοήθεια για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σας από ατύχημα ή ασθένεια στην Ελλάδα.

ΠΑΡΟΧΕΣ STANDARD

  • Υψηλό ποσοστό κάλυψης (80%) των εξόδων νοσηλείας σας από ατύχημα ή ασθένεια σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα.
  • Πολύ προσιτό κόστος.
  • Πρόσβαση σε κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα.
  • Απευθείας κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατρών και επιπλέον ειδικά προνόμια σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
  • Το πρόγραμμα λειτουργεί ιδανικά και αποδίδει τη μέγιστη αξία όταν συνδυάζεται με οποιονδήποτε άλλο φορέα ασφάλισης, δημόσιο ή ιδιωτικό. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα κερδίζετε επιπλέον, καθώς σας επιστρέφουμε ως bonus εφάπαξ ποσό ίσο με το 30% της συμμετοχής του άλλου φορέα στα έξοδα της νοσηλείας σας, μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής σας.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ STANDARD

STANDARD
Διάρκεια Ασφάλισης: Ετήσια
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Κάλυψης: €50.000
Θέση Νοσηλείας: Β'
Έξοδα Νοσηλείας για Ατύχημα ή Ασθένεια: Περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά έξοδα δωματίου, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας, τροφής, φαρμάκων, εργαστηριακών αναλύσεων, ιατρικού και υγειονομικού υλικού, έξοδα χρήσης ιατρικού εξοπλισμού, κ.α.
Έξοδα για ημερήσια νοσηλεία – χειρουργική επέμβαση - θεραπεία χωρίς διανυκτέρευση (ODC-ODS)
Έξοδα που αφορούν Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες, Περιοδική Αιμοκάθαρση, Ανοσοθεραπείες
Κάλυψη 80% σε Συμβεβλημένα και μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Έξοδα Ασθενοφόρου Έως €200 ετησίως
Αμοιβές Χειρουργού, Βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου
  • Κάλυψη 80% σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
  • 'Εως €4.000 με βάση πίνακα κατηγοριοποίησης επεμβάσεων σε μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Κάλυψη, χωρίς συμμετοχή για περίθαλψη ατυχήματος σε εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Κατάργηση του ποσού συμμετοχής σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα
Κάλυψη, χωρίς συμμετοχή για περίθαλψη παθολογικού περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Έως €200 ετησίως
20% Ειδική Έκπτωση Παιδιών ως Εξαρτώμενων Μελών
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας εργασίας
Επίδομα νοσηλείας σε περίπτωση μη χρήσης του προγράμματος €50 ημερησίως έως 30 ημέρες
Χειρουργικό επίδομα σε περίπτωση που δεν καταβληθεί αμοιβή Χειρουργού, Βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου Έως €2.000 με βάση πίνακα κατηγοριοποίησης επεμβάσεων
Bonus χρήσης άλλου Φορέα 30% επί της συμμετοχής του άλλου φορέα, μετά την αφαίρεση του ποσού της συμμετοχής του ασφαλισμένου
Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση
Επείγουσα Αερομεταφορά
Μείωση 50% της συμμετοχής του ασφαλισμένου σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο

Η Γραμμή Υγείας Hospital 210 9477220 είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο για να σας υποστηρίξει, με συμβουλές και καθοδήγηση, σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστεί να κάνετε χρήση του προγράμματός σας. Επικοινωνώντας άμεσα με τη γραμμή υγείας εξασφαλίζετε την ενεργοποίηση των καλύψεων, παροχών και προνομίων του προγράμματός σας.

Δείτε περισσότερα για τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η Γραμμή Υγείας Hospital εδώ.