Πλάνο Υγείας Hospital Comfort

Ολοκληρωμένη κάλυψη – με άνεση και ελευθερία επιλογής της θέσης νοσηλείας

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης που δεν σας δεσμεύει σε συγκεκριμένη θέση νοσηλείας από την αρχή αλλά σας δίνει την άνεση της επιλογής της θέσης νοσηλείας σας, τη στιγμή που θα το χρειαστείτε.

ΠΑΡΟΧΕΣ COMFORT

 • Υψηλό ετήσιο όριο κάλυψης €300.000.
 • 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα – 80% στο εξωτερικό (70% σε ΗΠΑ – Καναδά).
 • Πρόσβαση σε κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • 100% κάλυψη αμοιβών χειρουργικής ομάδας σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα – Υψηλό όριο κάλυψης των αμοιβών σε μη Συμβεβλημένα.
 • Πλούσιο σε καλύψεις και έξτρα παροχές.
 • Ειδική έκπτωση 20% παιδιών ως εξαρτώμενων μελών.
 • Συνδυάζεται και με άλλους ασφαλιστικούς φορείς και μάλιστα σας επιβραβεύουμε γι’ αυτό. Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, συμμετάσχει στα έξοδα νοσηλείας σας, σας επιστρέφουμε ως bonus το 40% της συμμετοχής του, μετά την αφαίρεση του ποσού απαλλαγής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ COMFORT

 • Κατάργηση του ποσού απαλλαγής σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα.
 • Μείωση 50% του ποσού απαλλαγής σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο.
 • Μείωση 50% του ποσού απαλλαγής για ημερήσια νοσηλεία– χειρουργική επέμβαση – θεραπεία χωρίς διανυκτέρευση (ODC-ODS).
 • Κάλυψη, χωρίς απαλλαγή, για Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες, Περιοδική Αιμοκάθαρση.
 • Κάλυψη, χωρίς απαλλαγή, για περίθαλψη ατυχήματος σε εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 • Κάλυψη, χωρίς απαλλαγή, για περίθαλψη παθολογικού περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων – έως €200 ετησίως.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ COMFORT

COMFORT
Διάρκεια Ασφάλισης: Ετήσια
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Κάλυψης: €300.000
Ελεύθερη Επιλογή Θέσης Νοσηλείας
Απαλλαγή – Ανάλογα με τη Θέση Νοσηλείας

Α' Θέση – €2.500
Β' Θέση – €1.500
Γ' Θέση – €900
Έξοδα Νοσηλείας για Ατύχημα ή Ασθένεια:
Περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά έξοδα δωματίου, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας, τροφής, φαρμάκων, εργαστηριακών αναλύσεων, ιατρικού και υγειονομικού υλικού, έξοδα χρήσης ιατρικού εξοπλισμού, κ.α.
 • Κάλυψη 100% σε Ελλάδα, σε Συμβεβλημένα, μη Συμβεβλημένα και Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Κάλυψη 80% στο εξωτερικό (70% σε ΗΠΑ-Καναδά)
Αμοιβές Χειρουργού, Βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου
 • Κάλυψη 100% σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Έως €5.000 με βάση πίνακα κατηγοριοποίησης επεμβάσεων σε μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με τη νοσηλεία (ένα μήνα πριν και δύο μήνες μετά τη νοσηλεία). Συμπεριλαμβάνονται οι φυσικοθεραπείες. Έως €1.000
Έξοδα Αποκλειστικής Νοσοκόμας Κάλυψη εξόδων χρήσης αποκλειστικής νοσοκόμας για 1 βάρδια έως 10 ημέρες
Έξοδα Ασθενοφόρου Έως €200 ετησίως
Επίδομα νοσηλείας σε περίπτωση μη χρήσης του προγράμματος €50 ημερησίως έως 60 ημέρες
Χειρουργικό επίδομα σε περίπτωση που δεν καταβληθεί αμοιβή Χειρουργού, Βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου Έως €3.000 με βάση πίνακα κατηγοριοποίησης επεμβάσεων
Bonus χρήσης αλλου Φορέα 40% επί της συμμετοχής του άλλου φορέα, μετά την αφαίρεση του ποσού απαλλαγής
Επίδομα Μητρότητας €1.000
Ειδικές Διαγνωστικές Εξετάσεις (Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση, Βρογχοσκόπηση) Σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Διαγνωστικά Κέντρα
Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση
Επείγουσα Αερομεταφορά
Ταξιδιωτική Βοήθεια
20% Ειδική Έκπτωση Παιδιών ως Εξαρτώμενων Μελών
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας εργασίας

Η Γραμμή Υγείας Hospital 210 9477220 είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο για να σας υποστηρίξει, με συμβουλές και καθοδήγηση, σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστεί να κάνετε χρήση του προγράμματός σας. Επικοινωνώντας άμεσα με τη γραμμή υγείας εξασφαλίζετε την ενεργοποίηση των καλύψεων, παροχών και προνομίων του προγράμματός σας.

Δείτε περισσότερα για τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η Γραμμή Υγείας Hospital εδώ.