Πλάνο Υγείας Hospital – Exclusive

Το πιο πλήρες πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης!

Η πλέον ολοκληρωμένη πρόταση της Υδρογείου Ασφαλιστικής που σας εγγυάται απόλυτη κάλυψη και υψηλής αξίας παροχές σε όλους τους τομείς της νοσοκομειακής περίθαλψης.

ΠΑΡΟΧΕΣ EXCLUSIVE

 • Πολύ υψηλό ετήσιο όριο κάλυψης έως €1.000.000.
 • 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (85% σε ΗΠΑ – Καναδά).
 • Πρόσβαση σε κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • 100% κάλυψη αμοιβών χειρουργικής ομάδας σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα – Υψηλό όριο κάλυψης των αμοιβών σε μη Συμβεβλημένα.
 • Ειδική έκπτωση 20% παιδιών ως εξαρτώμενων μελών.
 • Χαμηλές αναμονές.
 • Ευρύτατο δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
 • Ειδικές καλύψεις και παροχές που εστιάζουν σε ανάγκες αποκατάστασης μετά από νοσηλεία.
 • Συνδυάζεται και με άλλους ασφαλιστικούς φορείς και μάλιστα σας επιβραβεύουμε γι’ αυτό. Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, συμμετάσχει στα έξοδα νοσηλείας σας, σας επιστρέφουμε ως bonus το 40% της συμμετοχής του, μετά την αφαίρεση του ποσού απαλλαγής (εφόσον υπάρχει).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ EXCLUSIVE

 • Κατάργηση του ποσού απαλλαγής (εφόσον υπάρχει) σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα.
 • Μείωση 50% του ποσού απαλλαγής (εφόσον υπάρχει) σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο.
 • Μείωση 90% του ποσού απαλλαγής (εφόσον υπάρχει) για ημερήσια νοσηλεία– χειρουργική επέμβαση – θεραπεία χωρίς διανυκτέρευση (ODC-ODS).
 • Κάλυψη, χωρίς απαλλαγή (εφόσον υπάρχει), για Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες, Περιοδική Αιμοκάθαρση.
 • Κάλυψη, χωρίς απαλλαγή (εφόσον υπάρχει), για περίθαλψη ατυχήματος σε εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
 • Κάλυψη, χωρίς απαλλαγή (εφόσον υπάρχει), για περίθαλψη παθολογικού περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων – έως €500 ετησίως.
 • Αισθητική Χειρουργική Αποκατάσταση Μαστών μετά από καρκίνο – έως €4.000.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ EXCLUSIVE

Το πρόγραμμα που προσαρμόζεται απολύτως στις ανάγκες σας!

 • Επιλέγετε τη θέση νοσηλείας Α’ ή Β’ ή Γ’ και το ποσό της απαλλαγής (8 επιλογές) ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές σας δυνατότητες. Το ασφάλιστρό σας διαμορφώνεται ανάλογα.
 • Ευέλικτο στις ανάγκες της οικογένειας: μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές παροχές ως προς τη θέση νοσηλείας και το ποσό απαλλαγής (και το αντίστοιχο ασφάλιστρο) ανά μέλος, διαμορφώνοντας ένα οικογενειακό πρόγραμμα ακριβώς στα μέτρα σας!

ΚΑΛΥΨΕΙΣ EXCLUSIVE

EXCLUSIVE
Διάρκεια Ασφάλισης: Ετήσια
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Κάλυψης: €1.000.000
Θέση Νοσηλείας: Επιλογή – Α' ή Β' ή Γ'
Συμμετοχή Ασφαλισμένου (απαλλαγή) – Δυνατότητα 8 επιλογών:
€0 ή €500 ή €1.000 ή €1.500 ή €2.000 ή €3.000 ή €5.000 ή €10.000
Έξοδα Νοσηλείας για Ατύχημα ή Ασθένεια:
Περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά έξοδα δωματίου, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας, τροφής, φαρμάκων, εργαστηριακών αναλύσεων, ιατρικού και υγειονομικού υλικού, έξοδα χρήσης ιατρικού εξοπλισμού, κ.α.
 • Κάλυψη 100% σε Ελλάδα, σε Συμβεβλημένα, μη Συμβεβλημένα και Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Κάλυψη 100 % στο εξωτερικό (85% σε ΗΠΑ-Καναδά)
Σε περίπτωση νοσηλείας σε κατώτερη θέση λόγω μη διαθεσιμότητας του νοσοκομείου: παροχή επιδόματος €100 ημερησίως έως και 10 ημέρες
Αμοιβές Χειρουργού, Βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου
 • Κάλυψη 100% σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Έως €9.000 με βάση πίνακα κατηγοριοποίησης επεμβάσεων σε μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με τη νοσηλεία (ένα μήνα πριν και δύο μήνες μετά τη νοσηλεία). Συμπεριλαμβάνονται οι φυσικοθεραπείες. Έως €1.500
Έξοδα Αποκλειστικής Νοσοκόμας Κάλυψη εξόδων χρήσης αποκλειστικής νοσοκόμας για 3 βάρδιες έως 30 ημέρες
Έξοδα Ασθενοφόρου Έως €500 ετησίως
Επίδομα νοσηλείας σε περίπτωση μη χρήσης του προγράμματος €150 ημερησίως έως 60 ημέρες
Χειρουργικό επίδομα σε περίπτωση που δεν καταβληθεί αμοιβή Χειρουργού, Βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου Έως €5.000 με βάση πίνακα κατηγοριοποίησης επεμβάσεων
Bonus χρήσης άλλου Φορέα
40% επί της συμμετοχής του άλλου φορέα, μετά την αφαίρεση του ποσού απαλλαγής (εφόσον υπάρχει)
Έξοδα Κέντρου Αποκατάστασης μετά από σοβαρό περιστατικό υγείας Έως €100 ημερησίως, έως 6 μήνες
Επίδομα Μητρότητας €1.500
Επίδομα νοσηλείας κατ’ οίκον €50 ημερησίως έως 30 ημέρες
Ειδικές Διαγνωστικές Εξετάσεις (Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση, Βρογχοσκόπηση) Σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Διαγνωστικά Κέντρα
Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση
Επείγουσα Αερομεταφορά
Ταξιδιωτική Βοήθεια
20% Ειδική Έκπτωση Παιδιών ως Εξαρτώμενων Μελών
Δωρεάν Κάλυψη Νεογνού για το α΄ έτος (80% κάλυψη εξόδων) όταν και οι δύο γονείς είναι ασφαλισμένοι
Δωρεάν Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος – Check-up
Μείωση απαλλαγής (εφόσον υπάρχει) χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας σε λήξη ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας εργασίας

Η Γραμμή Υγείας Hospital 210 9477220 είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο για να σας υποστηρίξει, με συμβουλές και καθοδήγηση, σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστεί να κάνετε χρήση του προγράμματός σας. Επικοινωνώντας άμεσα με τη γραμμή υγείας εξασφαλίζετε την ενεργοποίηση των καλύψεων, παροχών και προνομίων του προγράμματός σας.

Δείτε περισσότερα για τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η Γραμμή Υγείας Hospital εδώ.