Πιστοποίηση της Υδρογείου Ασφαλιστικής κατά ISO 27001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών - ydrogios.gr

Πιστοποίηση της Υδρογείου Ασφαλιστικής κατά ISO 27001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική καθίσταται η πρώτη ασφαλιστική στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO τόσο για το σύστημα ασφάλειας πληροφοριών όσο και για το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας

 

Πιστοποίηση κατά ISO 27001 – το κορυφαίο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών – έλαβε η Υδρόγειος Ασφαλιστική, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά την προσήλωσή της στην εφαρμογή υψηλής ποιότητας προτύπων στις ασφαλιστικές της υπηρεσίες.

Η πιστοποίηση κατά ISO 27001 κατοχυρώνει ουσιαστικά το ολοκληρωμένο και υψηλών προδιαγραφών – με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές – σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει η εταιρεία για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζεται, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των πελατών και συνεργατών της.

Το πρότυπο ISO 27001 θέτει πολύ αυστηρές απαιτήσεις για όλες τις πτυχές που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο καθεστώς ασφάλειας των πληροφοριών,  μεταξύ αυτών την επιχειρησιακή οργάνωση και λειτουργία, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την ασφάλεια των τεχνολογικών υποδομών και φυσικών εγκαταστάσεων, τις σχέσεις με τα τρίτα μέρη, την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.  Με την πιστοποίησή της η Υδρόγειος Ασφαλιστική αποδεικνύει έμπρακτα την επένδυσή της σε όλους τους κρίσιμους αυτούς τομείς που ενισχύουν καίρια την επιχειρησιακή της ανθεκτικότητα και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες της ενώ γίνεται η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση τόσο για το σύστημα ασφάλειας πληροφοριών όσο και για το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (ISO 22301, Ιούνιος 2020).

«Ποιότητα, ανθεκτικότητα και ασφάλεια: είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο βασίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας μας και την πρόταση αξίας προς τους πελάτες και συνεργάτες μας σε μια εποχή όπου οι καταιγιστικές εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα αλλά και οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργούν απρόβλεπτα γεγονότα απαιτούν από εμάς υψηλή ετοιμότητα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η εταιρεία μας  αποκτά τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς πιστοποιήσεις στους τομείς αυτούς» δήλωσε σχετικά ο Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της Υδρογείου Ασφαλιστικής έχει σχεδιασθεί και υλοποιηθεί εσωτερικά από τα στελέχη της εταιρείας ενώ η αξιολόγηση και πιστοποίησή του έγινε από τον ανεξάρτητο, διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ISONIKE Ltd.

Ταυτότητα Πιστοποίησης :

Υδρόγειος Α.Α.Α.Ε

Αριθμός Πιστοποιητικού: 078

Πεδίο δραστηριοτήτων: Παροχή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

Ημερομηνία πιστοποίησης:

19/6/2020 – ΙSO 22301

25/5/2021 – ISO 27001

 

 

Καταχώριση Πιστοποίησης :

 http://validator.isonike.com/?uuid=82d97b70-9374-4b54-84db-9dd54e2938db

 

Μοιράσου το

Αντιγραφή συνδέσμου

Copy