Καρκίνος: Μειώνοντας το Χάσμα στην Φροντίδα - ydrogios.gr

Καρκίνος: Μειώνοντας το Χάσμα στην Φροντίδα

Υδρόγειος Ασφαλιστική ydrogios.gr Ασφάλεια ιχ αυτοκινήτου ασφάλεια σπιτιού επιχειρήσεις home BLog συνεργάτες ασφαλιστής ασφάλειες Ydrogios

«Η μείωση των ανισοτήτων στην φροντίδα του καρκίνου αποτελεί ηθική και κοινωνική αναγκαιότητα που απαιτεί συλλογική δράση»

του Ευάγγελου Φιλόπουλου, Προέδρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Ο καρκίνος, μια παγκόσμια μάστιγα, απειλεί με αυξανόμενες τάσεις την υγεία και την ευημερία της κοινωνίας μας. Στην Ελλάδα, η νόσος πλήττει περίπου 65.000 άτομα ετησίως, με 32.000 να χάνουν τη ζωή τους. Παρά τις αξιόλογες προόδους στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία, οι ανισότητες στην πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα παραμένουν οξείς και διαρκείς.

Η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής, με διακοπή του καπνίσματος, ισορροπημένη διατροφή και τακτική άσκηση, αποτελεί μια θεμελιώδη αλλαγή που οφείλουμε να υιοθετήσουμε. Η πρόληψη, παράλληλα με την έγκαιρη διάγνωση, δύναται να σώσει ζωές και να μειώσει σημαντικά το κόστος της νόσου.

Η διεύρυνση του γενικευμένου πληθυσμιακού ελέγχου για 5 συχνές μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, του πνεύμονα και του προστάτη, αποτελεί κρίσιμο βήμα προς την έγκαιρη διάγνωση και βελτίωση της επιβίωσης. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα μας στη μάχη κατά του καρκίνου.

Η ύπαρξη ανισοτήτων στην υγεία, με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και αδυναμίες του συστήματος υγείας, είναι απαράδεκτη και οφείλουμε να την καταπολεμήσουμε. Η δίκαιη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και οφείλουμε να διασφαλίσουμε την υλοποίησή του για όλους.

Η γραφειοκρατία και η έλλειψη αποτελεσματικότητας στη διαχείριση πόρων δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε φροντίδα. Απαιτείται απλοποίηση των διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Η ενίσχυση του συστήματος υγείας με έμπειρο προσωπικό και σύγχρονες υποδομές αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ποιοτική φροντίδα.

Ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχολογία των ασθενών και των οικογενειών τους. Η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και καθοδήγηση, λαμβάνοντας υπόψη το ψυχολογικό βάρος και τις οικονομικές δυσκολίες που η νόσος φέρνει, αποτελεί ηθική υποχρέωση. Η στήριξη των ασθενών σε κάθε βήμα της διαδρομής τους είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της νόσου και την ενίσχυση της ψυχικής τους υγείας.

Η μείωση των ανισοτήτων στην φροντίδα του καρκίνου αποτελεί ηθική και κοινωνική αναγκαιότητα που απαιτεί συλλογική δράση. Κράτος, οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικά ευαίσθητες ιδιωτικές εταιρείες οφείλουν να συνεργαστούν στενά για την υλοποίηση στοχευμένων πρωτοβουλιών που θα καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών και θα διασφαλίσουν δίκαιη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα.

Προτάσεις για συλλογική δράση:

  • Ανάπτυξη και υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο: Το σχέδιο θα πρέπει να θέτει μετρήσιμους στόχους για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την υποστηρικτική φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας.
  • Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: Η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και η στελέχωσή τους με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, είναι απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο.
  • Δημιουργία δικτύων υποστήριξης ασθενών: Η δημιουργία δικτύων υποστήριξης ασθενών με καρκίνο, μέσω οργανισμών όπως η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια σε θέματα ψυχολογίας, οικονομικής στήριξης και πρόσβασης σε πληροφορίες.
  • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού: Η ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τα διαθέσιμα θεραπευτικά σχήματα είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της πρόληψης και την έγκαιρη αναζήτηση φροντίδας.
  • Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας: Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές.
  • Υποστήριξη της έρευνας: Η ενίσχυση της έρευνας για νέες θεραπείες και φάρμακα, καθώς και για την ανάπτυξη νέων μεθόδων πρόληψης και διάγνωσης, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο.

Η μείωση των ανισοτήτων στην φροντίδα του καρκίνου είναι εφικτή μόνο με συλλογική δράση. Κάθε ένας από εμάς, μεμονωμένα ή ως μέλος οργανισμών και φορέων, μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που να διασφαλίζει δίκαιη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για όλους τους ασθενείς με καρκίνο. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να νικήσουμε τον καρκίνο!

Μοιράσου το

Αντιγραφή συνδέσμου

Copy